Samarbetsavtal med Quality Salmon

26/04/2021
Press release
Sotenäs , 2021-04-26
Nippon Gases Sverige och Quality Salmon har undertecknat ett samarbetsavtal avseende gasförsörjning.

Nippon Gases Sverige och Quality Salmon har undertecknat ett samarbetsavtal avseende gasförsörjning till laxindustrins mest moderna och hållbart cirkulära industripark.

Nippon Gases Sverige AB och Quality Salmon Sotenäs AB har undertecknat en avsiktsförklaring att ingå ett samarbete rörande leveranser av industrigaser till industriparken samt bistå med gaskompetens inom området landbaserad fiskodling. Därmed tas nästa viktiga steg att planera och bygga det största cirkulärt hållbara industriområdet för landbaserade laxodlingar i Europa , lokaliserat utanför Kungshamn i Sotenäs kommun på Sveriges västkust.

Nippon Gases erbjuder både leveranser och on-site produktion av industrigaser, utvecklar leveranssystem och tar fram kundspecifika applikationer till kläckeri, smoltproduktion, land- och havsbaserade odlingar och foderanläggningar. Våra avancerade helhetslösningar tar hänsyn till kundernas höga krav på livsmedelssäkerhet. Det i sin tur reducerar svinn och säkerställer att slutkonsumenten erhåller högkvalitativ matfisk med lång hållbarhet.

”Vi ser fram emot att, tillsammans med Quality Salmon och de andra aktörerna, gemensamt utveckla och bygga upp en unik cirkulär industripark för laxproduktion. Nippon Gases har god kunskap inom syrgasinlösning i vatten och leveranser av gaser till andra likande projekt. Vi kan med vår kompetens inom området bidra till projektets framgång. Utöver syrgas kommer vi även erbjuda industrigaser till övriga delar av industriparkens processer. Hållbarhet och cirkulär ekonomi är viktiga fokusområden för oss som bolag och vi önskar vara delaktiga i processen att ställa om till en mer miljö- och klimatvänlig produktion. Vi letar proaktivt efter projekt där våra gaslösningar kan hjälpa både våra kunder och samhället i stort att reducera mänsklighetens klimatavtryck.”, säger Robert Palffy, Managing Director, Nippon Gases Sverige.

Han tillägger vidare, ”I Norge har vi redan en stark marknadsposition och lång erfarenhet inom hela värdekedjan, från kläckeri till matbord. Med nära samarbete, kunskapsdelning och utveckling ser vi nu fram emot avsiktsförklaringen med Quality Salmon och det arbete som därmed påbörjas. Det ingångna avtalet både vidareutvecklar och stärker vår position på den svenska gasmarknaden”

”En investering på 17 - 20 miljarder kronor i en cirkulär industripark och att sikta på en framtida produktion av 100 000 ton lax per år visar vår höga ambitionsnivå ganska tydligt. Vi vill göra mer än bara marknadsföra produktionen av lax. Det är därför vi valde att samarbeta med Nippon Gases eftersom vi har en gemensam vision att hållbarhet och innovation är nyckelfaktorer för framgång och utveckling av Quality Salmon”, säger Roy W. Høiås, CEO på Lighthouse Finance AS.


Presskontakt:
Nippon Gases Sverige
Stine Gallagher
Ekstern Kommunikasjon
T +47 486 06 417
E stine.gallagher@nippongases.com 

Projektinformation:
Nippon Gases Sverige
Robert Palffy
Managing Director
T +46 765 010 800
E robert.palffy@nippongases.com 
 


Om Nippon Gases Sverige AB 
Nippon Gases Sverige AB är en viktig tillverkare och distributör av industri- och livsmedelsgaser, medicinska gaser samt torr-is i Sverige. Vi erbjuder även installationer och underhåll av gasrelaterad utrustning. Vårt ursprung kommer från en stolt industrigashistoria med över 100 års erfarenhet via Hydro, Yara, Praxair och nu till Nippon Gases.

 

I Skandinavien har vi flera luftgasfabriker, fyllningsstationer, försäljningskontor och torrisfabriker samt ett stort antal kvalificerade medarbetare. Vi säkrar lokal närvaro genom ett omfattande distributionsnät med över 170 strategiskt utplacerade återförsäljare.

 

Vi arbetar målmedvetet med att ge våra kunder en positiv upplevelse genom att leverera produkter och tjänster av hög kvalitet, så vi kan leva upp till vår slogan ”The Gas Professionals”.

 

Nippon Gases Sverige AB är en del av Nippon Sanso Holdings Corporation. NSHC äger även industrigasföretag som Taiyo Nippon Sanso och Matheson Group och ingår i Mitsubishikoncernen.

 

The Gas Professionals - Striving tirelessly to fulfill our potential as industrial gas professionals and as the global leader in this field in terms of both market position and expertise.

 

 

Om Lighthouse Finance AS och Quality Salmon Sotenäs AB

Lighthouse Finance grundades 2013 och är ett globalt norskägt företag med sitt huvudkontor i Oslo. Företaget är väletablerat inom skaldjursindustrin och specialiserar sig på anskaffning av kapital, finansiering och förvaltning som sträcker sig genom hela skaldjursindustrins värdekedja. Lighthouse Finance har finansierat flera etableringar av fiskodlingar, integrerat vattensystem och storskaliga fiske- och logistikfartyg i Europa, Nordamerika och Asien. Företaget har kontor i Norge, Danmark, Sverige, Amerika och i Singapore. Quality Salmon är ett koncept som Lighthouse Finance har investerat i, för en global utveckling av Aqua Sustainable Industry Parks.

 

www.lighthousefinance.no

www.qualitysalmon.se

 


Om Sotenäs kommun
Sotenäs har en lång tradition inom fiske och fiskindustri. Kommunen har den största skaldjursproduktionen i norden. Inom det närmaste årtiondet kommer skaldjurs-industrin att expandera kraftigt. Världens befolkning ökar och det finns ökade krav på en hållbar skaldjursproduktion. Sedan 2015 har Sotenäs infört en långtidsstrategi om att bli den ledande kommunen i Sverige på cirkulär ekonomi och symbiosarbete och har därför skapat Sotenäs Symbioscentrum som nyligen utnämndes till ”Årets kommunala innovation”. Kommunen ser Symbioscentrat som en nyckel till att skapa hållbara industrier och arbetstillfällen.


www.sotenas.se

Quality Salmon Sotenäs AB
Heidi Leikanger
Advisor
T   +47 954 43 050
 
 
Lighthouse Finance AS
Roy W. Høiås
CEO
T   +47 926 50 709
E   roy.hoias@lighthousefinance.noroy.hoias@lighthousefinance.no
 
 
Sotenäs kommun
Pär Eriksson
Chairman of the Technical Committee