Nippon Gases och Sarralle: världens första gröna vätgasdrivna förvärmningsstation för skänkar

27/07/2023
Pressmeddelande
Madrid, juli 2023
Nippon Gases och Sarralle lanserar världens första vätgasdrivna förvärmningsstation för skänkar vid ArcelorMittal Sestao

Nippon Gases, det europeiska dotterbolaget till Nippon Sanso Holdings Corporation, är en viktig aktör som hjälper företag att ta sig an utmaningarna med minskade koldioxidutsläpp och hållbarhet. I samarbete med Sarralle har Nippon Gases försett ArcelorMittal Sestao med toppmodern teknik för att använda grön vätgas i ståltillverkningsprocessen och lanserat världens första förvärmningsstation för skänkar som helt kan drivas med grön vätgas och därmed uppnå nollutsläpp av koldioxid.

 

Denna milstolpe, tillsammans med andra innovationer och tekniker, kommer att göra det möjligt för stålverket i Sestao att ta ett viktigt steg mot sitt mål att bli det första i världen med noll koldioxidutsläpp i hela produktionsprocessen senast 2025.

 

Syftet med detta projekt har varit att förbättra driften av den befintliga förvärmda skänken och att ersätta naturgasen som bränsle med grön vätgas, vilket minskar koldioxidutsläppen till ett minimum. Resultaten visar att alla vanliga temperaturer som krävs uppnås vid uppvärmning av skänken med 100 % grön vätgas som bränsle, vilket möjliggör långsamma och snabba uppvärmningsramper, uppnår homogen uppvärmning/torkning av skänken, visar interna och externa temperaturer inom det förväntade intervallet mellan toppen och botten av skänken samt når de temperaturer som krävs för gjutning.

 

Flödesmätningarna har bekräftat den uppskattade vätgasförbrukningen och ingen negativ påverkan på det eldfasta materialet har observerats. Inspektionen av de skänkar som har använts efter uppvärmning/torkning med 100% grön vätgas bekräftar de positiva resultaten.

 

Utvecklingen av grön vätgas, ett bränsle som produceras från förnybara källor, är redan en realitet. Denna teknik anses vara nyckeln till att uppnå en hållbar minskning av koldioxidutsläppen, vilket är anledningen till att den redan har blivit en strategisk investering på europeisk nivå. Den gröna vätgasen som levereras till denna skänkvärmare i ArcelorMittal Sestao kommer från Nippon Gases anläggning i Hernani (Gipuzkoa), och den tillverkas av förnybar energi.

 

På vägen mot att uppnå målen för minskade koldioxidutsläpp visar projektet att det nya vätgas-syreförbränningssystemet kan återskapa de vanliga förvärmningsramperna för skänkar men gör det möjligt att arbeta med noll koldioxidutsläpp och uppnå bättre bränsleeffektivitet än vid drift med standardförbränning av naturgas och luft.

 

 

Om Sarralle

Sarralle, ett företag som grundades 1965 i Azpeitia (Gipuzkoa), är ledande inom industriteknik för miljö-, energi- samt järn- och stålsektorerna. Sarralle är ett innovativt företag inom design, konstruktion, tillverkning och installation, med mer än 700 högt kvalificerade och mångkulturella medarbetare i mer än 9 länder över hela världen. Företaget erbjuder lösningar som omfattar design, konstruktion, tillverkning, montering och driftsättning av utrustning och anläggningar för dessa sektorer över hela världen genom 5 affärsområden: Stålsmältverk, valsverk, processlinjer, miljö och energi samt verkstäder och lagringssystem.

 

Om Nippon Gases

Nippon Gases, ett av de ledande företagen inom industriella och medicinska gaser i Europa, är en del av Nippon Sanso Holdings Corporation, som har över 100 års erfarenhet och även en stor närvaro i Japan, Sydostasien, Australien, USA och Kanada med verksamhet i 32 länder med mer än 19.000 anställda runt om i världen. Vår närvaro i Europa positionerar oss som ett ledande företag med över 3.000 anställda, varav 27% är kvinnor, som idag är verksamma i 13 länder och betjänar mer än 150.000 kunder. Säkerheten, prioritet nummer ett i vårt företag, förbättras ständigt tack vare sökandet efter riskfaktorer och beteenden, och efterlevnaden av våra säkerhetsprinciper av alla våra anställda. Nippon Gases engagemang för våra kunder, anställda och samarbetspartners och för de samhällen där vi är verksamma återspeglar vårt engagemang för miljön och för hållbarhet. Tillsammans är vi "The Gas Professionals" och vi har alla samma mål: "Att göra livet bättre genom gasteknik".