Nippon Gases erhåller SGS verifiering av sitt koldioxidavtryck (ISO 14067:2018)

07/12/2022
Madrid, December 2022 
Pressmeddelande
Nippon Gases industrigaser har fått ett SGS-verifieringsutlåtande om sitt koldioxidavtryck.

 Nippon Gases har erhållit SGS-certifiering, som beskriver den inverkan som företaget och dess lösningar har på miljön och på de samhällen där de är verksamma.


Detta uttalande visar Nippon Gases förmåga att bedöma koldioxidavtrycket från sina produkter och erkänner företagets hållbarhetsarbete. Det är ytterligare ett tecken på företagets engagemang för miljön i den dagliga verksamheten. "Vi ser hållbarhet som en hörnsten i vår affärsstrategi - att tillhandahålla lösningar med verifierade koldioxidavtryck till kunderna blir allt vanligare för varje dag som går", säger Joaquin, Sustainability Director på Nippon Gases.

Fördelarna med att beräkna och verifiera organisationers och produkters koldioxidavtryck är bland annat följande:

* Mätning av koldioxidavtryck är ett viktigt verktyg för att hantera och kommunicera ett företags miljömässiga hållbarhet.
* Denna verifiering är ett sätt att uppfylla marknadens krav, eftersom många intressenter börjar begära att organisationer       rapporterar sina produkters koldioxidavtryck.
* Det är en viktig faktor för konkurrenskraft och differentiering av produkter/företag.
* Det är ett verktyg för miljöförbättringar och kostnadsbesparingar. Analysen av ett företags koldioxidavtryck gör det
   möjligt att upptäcka möjligheter till förbättringar av energieffektiviteten, produktionsprocesserna eller
   produktutformningen som leder till ekonomiska besparingar och minskade utsläpp av växthusgaser.
* Verifiering ger trovärdighet och öppenhet.


För Nippon Gases har samarbetet med SGS i denna process - världens ledande test-, inspektions- och certifieringsföretag - möjliggjort ständiga förbättringar och gett oss en färdplan genom vilken vi kan formulera strategier som minimerar potentiell påverkan på miljön och naturresurserna.

När vi ser framåt kommer vi att fortsätta att arbeta för att minska koldioxidutsläppen, använda innovativ teknik för att utveckla produkter med mer låga koldioxidavtryck och påskynda minskningen av koldioxidutsläppen för vårt företag självt och våra intressenter. 

 Om SGS


SGS är världens ledande företag inom testning, inspektion och certifiering. De 96 000 personer som ingår i SGS, ett nätverk av 2 700 kontor och laboratorier, är erkända som det globala riktmärket för kvalitet och integritet och arbetar för att bygga en bättre, säkrare och mer sammankopplad värld.

 

Om du vill veta mer om Nippon Gases långsiktiga hållbarhetsvision och mål kan du läsa vår hållbarhetsrapport här.