Nippon Gases släpper hållbarhets-rapport 2023

25/07/2023
Pressmeddelande
Madrid, July 2023
Nippon Gases Europe publicerar sin hållbarhetsrapport för räkenskapsåret som slutar i mars 2023

Nippon Gases, det europeiska dotterbolaget till Nippon Sanso Holdings Corporation, har publicerat sin hållbarhetsrapport för räkenskapsåret som slutade i mars 2023. Rapporten har verifierats av Ernst & Young och beskriver den påverkan som vårt företag har haft på miljön och de samhällen där vi är verksamma, i enlighet med FN:s mål för hållbar utveckling. Dessa mål underlättar ramverket för företag runt om i världen att uppnå en bättre och mer hållbar framtid för alla. Rapporten innehåller SGS verifieringsutlåtande om växthusgasutsläpp, vilket ger oss en djupare inblick i våra produkters koldioxidavtryck.

Effekterna av den globala pandemin har börjat klinga av, men det geopolitiska och socioekonomiska klimatet är fortfarande osäkert. "Trots dessa utmaningar, många av dem oväntade, har vi visat vår motståndskraft och anpassat våra beslut och vår strategi för att fortsätta prestera för våra intressenter", säger Eduardo Gil, VD för Nippon Gases.

 

Den rapport som publiceras idag visar vårt fortsatta engagemang och våra framsteg inom våra fokusområden för hållbarhet, inklusive resursoptimering, energieffektivitet, vattenanvändning, avfallshantering, minskade utsläpp av växthusgaser (validerat och verifierat av en ackrediterad konsult) och hållbara tekniklösningar för kunder. Innehållet är anpassat till kraven i direktivet om hållbarhetsrapportering och stärker vårt åtagande mot en klimatneutral värld.

“Hållbarhet är en grundläggande del av vår verksamhet. Vi är fast beslutna att driva positiv förändring och möjliggöra en mer hållbar framtid för alla", säger Joaquín González-Blas Sánchez, Energy & Sustainability Director på Nippon Gases.

 

Säkerhet fortsätter att vara prioritet nummer ett för vårt företag - detta betonas på nytt i denna rapport - tillsammans med en djupare titt på Nippon Gases integrerade hållbarhetsstrategi. Kärnan i denna strategi är uppfattningen att vi är ett företag som stärks av människor, där medarbetarnas förträfflighet är grunden för vår framgång som företag. Dessa icke-finansiella mål och åtgärder förbättrar våra resultat och består av efterlevnad och etiskt beteende, mångfald, talanghantering och samhällsengagemang.

 

För att göra vår del för att bekämpa de svårigheter som Europa står inför fortsätter vi att samarbeta med statliga och icke-statliga humanitära initiativ för att hjälpa till att lindra lidandet för miljontals människor. Vi är fast övertygade om att vi måste arbeta bortom nuet för att se till att vi kan skapa en framtid tillsammans, för alla.

 

 

För att lära dig mer om Nippon Gases långsiktiga hållbarhetsvision, mål och för att se hela rapporten, besök nippongases.com/sustainability-report.

 

 

Om Nippon Gases

 

Nippon Gases, ett av de ledande företagen inom industriella och medicinska gaser i Europa, är en del av Nippon Sanso Holdings Corporation, som har över 100 års erfarenhet och även en stor närvaro i Japan, Sydostasien, Australien, USA och Kanada med verksamhet i 32 länder med mer än 19.000 anställda runt om i världen. Vår närvaro i Europa positionerar oss som ett ledande företag med över 3.000 anställda, varav 27% är kvinnor, som idag är verksamma i 13 länder och betjänar mer än 150.000 kunder. Säkerheten, prioritet nummer ett i vårt företag, förbättras ständigt tack vare sökandet efter riskfaktorer och beteenden, och efterlevnaden av våra säkerhetsprinciper av alla våra anställda. Nippon Gases engagemang för våra kunder, anställda och samarbetspartners och för de samhällen där vi är verksamma återspeglar vårt engagemang för miljön och för hållbarhet. Tillsammans är vi "The Gas Professionals" och vi har alla samma mål: “Making life better through gas technology”.