TWINGHY Projekt: påskyndar utfasning av fossila bränslen i stålindustrin

31/08/2023
Pressmeddelande
Madrid, August 2023
Nippon Gases bidrar till TWINGHY-projektet för att minska koldioxidutsläpp och förbättra energieffektiviteten inom stålindustrin

Nippon Gases bidrar, tack vare sin banbrytande gasteknologi, med betydande kunskap till TWINGHY-projektet. Projektet finansieras av Research Fund for Coal and Steel (RFCS) och syftar till att revolutionera uppvärmningsprocessen vid ståltillverkning genom användning av hybridbrännare och digital tvillingteknologi.

 

Genom att gradvis ersätta naturgas, den huvudsakliga källan till CO2-utsläpp, med väte (H2)  tillsammans med syre (O2), syftar projektet till att reducera koldioxidutsläppen i samband med uppvärmningsprocessen och samtidigt förbättra energieffektiviteten samt bibehålla låga utsläpp. Nippon Gases roll fokuserar på utveckling och installation av innovativa Oxy-naturgas/hydrogenbrännare i en operationell industriell demovärmeugn.

 

TWINGHY Projektmål:

 

TWINGHY-projektet har ambitiösa mål som fokuserar på att demonstrera nya sätt att använda, övervaka och styra 
Oxy-naturgas/H2 hybridbrännare i värmeugnar.

 

För att göra detta kommer två typer av brännare att utvecklas: en baserad på luftförbränning och den andra på oxy-fuel-förbränning. Projektet kommer att integrera dessa brännare i en operationell demovärmeugn i industriell skala, vilket möjliggör utvärdering av både prestanda och utfallet på arbetet med att reducera koldioxidutsläpp. Projektet omfattar även utveckling och tillämpning av en digital tvillingmetod för att övervaka och optimera processen, tillsammans med skapande och validering av en fysikbaserad modell.

 

Synergetiska gröna och digitala övergångar:

 

TWINGHY:s framgångsrika implementering kommer att bidra till den gröna och digitala omställningen inom stålindustrin, i linje med målen för NSHD:s initiativ Carbon Neutral World. Genom att utnyttja de innovativa hybridbrännarna och den digitala tvillingtekniken kan betydande minskningar av CO2-utsläppen uppnås, vilket säkerställer en mer hållbar och miljövänlig stålproduktionsprocess.


Fördelar med TWINGHY Lösning:

 

TWINGHY-lösningen är utformad för att kunna anpassas till befintliga ugnar inom stålindustrin med lång livslängd, vilket eliminerar behovet av att byta ut hela ugnen och sparar värdefulla resurser. Dessutom kommer de avancerade digitala verktygen att underlätta en smidig övergång och minimera produktionsstörningar samtidigt som de möjliggör en effektiv användning av vätgas som ersättning för naturgas.

 

Nippon Gases medverkan i TWINGHY-projektet understryker företagets åtagande att driva på utfasningen av fossila bränslen inom stålindustrin. Integrationen av företagets teknik utgör en lovande lösning som kommer att hjälpa stålindustrin att komma ett steg närmare sitt mål om nettonollutsläpp senast 2050.