Tillkännagivanden
Evenemang
Tillkännagivanden
25/07/2023
Nippon Gases släpper hållbarhets-rapport 2023
25/07/2023
Nippon Gases släpper hållbarhets-rapport 2023
Nippon Gases Europe publicerar sin hållbarhetsrapport för räkenskapsåret som slutar i mars 2023
Den rapport som publiceras idag visar vårt fortsatta engagemang och våra framsteg inom våra fokusområden för hållbarhet, inklusive resursoptimering, energieffektivitet, vattenanvändning, avfallshantering, minimering av utsläpp och hållbara tekniklösningar för kunder.
Den rapport som publiceras idag visar vårt fortsatta engagemang och våra framsteg inom våra fokusområden för hållbarhet, inklusive resursoptimering, energieffektivitet, vattenanvändning, avfallshantering, minimering av utsläpp och hållbara tekniklösningar för kunder.
13/07/2023
Nippon Gases och IREN Ambiente tillsammans för återvinning av biogen CO2
13/07/2023
Nippon Gases och IREN Ambiente tillsammans för återvinning av biogen CO2
Ett samarbetsavtal för hantering och kommersialisering av biogen CO2 från den nya anläggningen för återvinning av organiskt avfall i Gavassa (Reggio Emilia)
Nippon Gases och IREN Ambiente har nyligen undertecknat ett viktigt samarbetsavtal för hantering och kommersialisering av biogen CO2 - från den anaeroba rötningen av den sorterade organiska fraktionen som utförs vid den nya anläggningen för återvinning av organiskt avfall i Gavassa (Reggio Emilia)
Nippon Gases och IREN Ambiente har nyligen undertecknat ett viktigt samarbetsavtal för hantering och kommersialisering av biogen CO2 - från den anaeroba rötningen av den sorterade organiska fraktionen som utförs vid den nya anläggningen för återvinning av organiskt avfall i Gavassa (Reggio Emilia)
01/06/2023
Nippon Gases erhåller ISOIEC 27001
01/06/2023
Nippon Gases erhåller ISOIEC 27001
Nippon Gases har framgångsrikt erhållit ISO/IEC 27001-certifiering, vilket utgör en viktig milstolpe i företagets resa mot att förbättra sitt ledningssystem för informationssäkerhet (ISMS)
Nippon Gases har framgångsrikt erhållit ISO/IEC 27001-certifiering, vilket utgör en viktig milstolpe i företagets resa mot att förbättra sitt ledningssystem för informationssäkerhet (ISMS)
Nippon Gases har framgångsrikt erhållit ISO/IEC 27001-certifiering, vilket utgör en viktig milstolpe i företagets resa mot att förbättra sitt ledningssystem för informationssäkerhet (ISMS)
26/04/2023
Nippon Gases Operations och ENEL GREEN POWER ingår i ett samarbete.
26/04/2023
Nippon Gases Operations och ENEL GREEN POWER ingår i ett samarbete.
Nippon Gases Operations och ENEL GREEN POWER går samman för att fånga in den koldioxid som förekommer naturligt i geotermiska källor.
Avtal om att utnyttja den koldioxid som förekommer naturligt i geotermiska källor.
Avtal om att utnyttja den koldioxid som förekommer naturligt i geotermiska källor.
18/04/2023
Nippon Gases kommer att bygga en ny anläggning i Zörbig
18/04/2023
Nippon Gases kommer att bygga en ny anläggning i Zörbig
Nippon Gases bygger en ny anläggning för förvätskning och förädling av biogen koldioxid i Zörbig (Sachsen-Anhalt, Tyskland)
Nippon Gases ska bygga en ny anläggning för förvätskning och förädling av biogen koldioxid i Zörbig (Sachsen-Anhalt, Tyskland) i samarbete med VERBIO Vereinigte BioEnergie AG.
Nippon Gases ska bygga en ny anläggning för förvätskning och förädling av biogen koldioxid i Zörbig (Sachsen-Anhalt, Tyskland) i samarbete med VERBIO Vereinigte BioEnergie AG.