Behandling av ventilationsgas

Lösningar för ventilationsgaser och avgaskontroll

VOC återställningsteknik

Flytande kväve kan användas med kryogen återvinningsutrustning för att avlägsna och återvinna flyktiga organiska föroreningar från processflödet. I många fall kan den återvunna produkten återanvändas i produktionsprocessen. Eftersom detta är en indirekt kylningsprocess kan det gasformiga kvävet återanvändas i raffinaderiernas egna kvävesystem.

Vår lösning
Nippon Gases har bred erfarenhet inom raffineringsindustrin över hela världen. Med vår hjälp kan du förbättra genomströmningen i dina enheter och minska utsläppen.
På så vis kan vi bidra till att maximera både avkastning och produktion och lyckas både nå kundernas operativa och miljömässiga mål. Vi har ett brett utbud av lösningar, från lågt till högt flöde, högbelastningssystem med direkt kryokondensering, eller lågbelastningssystem baserat på adsorption med aktivt kol med torr regenerering.
Vi designar och skräddarsyr system med och för våra kunder, för att tillfredsställa deras specifika behov.

Processanalys

Vi analyserar varje fall i detalj för att säkerställa bästa resultat och kvalitet när det gäller produkter och produktion. 

Slide to learn about Nippon Gases over time

Har du frågor?
På Nippon Gases kallas vi ”The Gas Professionals” av en anledning, och det är för att vi har lösningar till allt.