FCC Anrikning

Lösningar för syreberikning på FFC-enheter

FCC-anrikning och NOx-reducering

Syre används i stor utsträckning i raffinaderier för att öka kapaciteten och miljöprestandan i fråga om CO- och NOx-utsläpp i FCC-anläggningar (Fluid Catalytic Cracking).

Vår lösning
Nippon Gases har bred erfarenhet inom raffineringsindustrin över hela världen.
Vi designar och skräddarsyr system med och för våra kunder, för att tillfredsställa deras specifika behov. På så vis kan vi bidra till att maximera både avkastning och produktion och lyckas både nå kundernas operativa och miljömässiga mål.
Med vår hjälp kan du förbättra genomströmningen i dina enheter och minska utsläppen.

Regeneratorns kapacitet kan ökas med upp till 35 % av fläktens och regeneratorns hastighetsbegränsningar.

Slide to learn about Nippon Gases over time

Har du frågor?
På Nippon Gases kallas vi ”The Gas Professionals” av en anledning, och det är för att vi har lösningar till allt.