SRU Anrikning

Lösningar för syreberikning på av SRU:er

Svavelåter- vinnings- och syragasanläggningar

Syre som används i svavelåter-vinningsenheter (SRU) kan öka anläggningens kapacitet och hjälpa till med föroreningar och låga väteflöden, samt användas till att förbättra uppvärmningen. Vi kan tillföra syre på två sätt – sporadiskt eller kontinuerligt.

Vår lösning
Nippon Gases har bred erfarenhet inom raffineringsindustrin över hela världen. Med vår hjälp kan du förbättra genom-strömningen i dina enheter och minska utsläppen.
Vi designar och skräddarsyr system med och för våra kunder, för att tillfredsställa deras specifika behov. På så vis kan vi bidra till att maximera både avkastning och produktion och lyckas både nå kundernas operativa och miljömässiga mål. Vi erbjuder ett brett utbud av lösningar, från standardanrikning av förbränningsluft till brännlansar och Oxyfuel-brännare med lågt utsläpp av NOx

Processanalys

Vi analyserar varje fall i detalj för att säkerställa bästa resultat och kvalitet när det gäller produkter och produktion.

På Nippon Gases hjälper vi dig att optimera alla steg i processen.

Slide to learn about Nippon Gases over time

Har du frågor?
På Nippon Gases kallas vi ”The Gas Professionals” av en anledning, och det är för att vi har lösningar till allt.