Blekning med ozon

Miljövänlig blekning.

3  -blekning är ett av nyckelalternativen för framställning av TCF- eller ECF-massa

Genom att kombinera ozonblekning med syredelignifiering och andra icke-klorinblekningstekniker kan pappersbruk minska utsläppen och hålla nere kostnaderna för att möta miljöbestämmelser. Denna process hjälper till att erhålla en högre andel återvunnet processvatten, minskar utsläpp på grund av kemiskt syrebehov och minskar mängden färgämnen i pappersbrukets avloppsvatten.

Hur ozonblekning fungerar
Pappers- och massaindustrin över hela världen tvingades analysera och införa alternativa blekningstekniker i ECF- och TCF-massaproduktionen.
Detta beror på behovet av att ytterligare minska eller till och med eliminera absorberbara organiska halogenider (AOX), t.ex. dioxiner och furaner.
Fördelar
Alternativ till klor och klordioxid.
 
Minskning av AOX.
 
Minskning av avloppsvatten O2 krav och färg på avloppsvattnet.
 
Högre grad av återvinning av processvatten.
 
Används för helt klorfri massaproduktion och nedläggning av fabriker.

Slide to learn about Nippon Gases over time

Behöver du fortfarande hjälp?
Det finns en anledning till att vi på Nippon Gases kallas "The Gas Professionals", och det är för att vi kan lösa alla tvivel.