Vattenrening för pappers- och massaindustrin

Industrigaser för rening av avloppsvatten

Tillsats av CO2  och O2 till vattenrening möjliggör en extremt effektiv och säker biologisk process.

CO2 används för pH-kontroll i avloppsvatten från olika processer förekommande i papper och massa-bruk för att ersätta starka syror. CO2  möjliggör en effektivare kontroll av reningsstationens produktivitet, vilket möjliggör en mer effektivare hantering av BOD (Biological Oxygen Demand) under den efterföljande reningen av avloppsvattnet.

Användningen av syrgas i den luftade reningen har flera fördelar, vilket ökar den befintliga anläggningens kapacitet samtidigt som energiförbrukningen minskar, särskilt när avloppstemperaturerna är höga. Smidig installation samt enkel operation av utrustning skapar snabba och mätbara resultat.
Behöver du fortfarande hjälp?
Det finns en anledning till att vi på Nippon Gases kallas "The Gas Professionals", och det är för att vi kan lösa alla tvivel.