Torrisblästring

Den effektivaste lösningen för bästa möjliga rengöring

Torrisblästring är den bästa metoden för att rengöra och underhålla anläggningar, maskiner och industriella processer.
Brinner inte
Giftfritt
Leder inte
Nöter inte
Våra gaser
Torris, den fasta formen av koldioxid, accelereras
i trycksatt luft eller kväveström och riktas mot en yta för att rengöra den. Nippon Gases är ledande på marknaden för torris och har rätt lösning för ditt företag.
Behöver du en torrisexpert
Nippon Gases har utvecklat många olika gaskvaliteter för att kunna anpassa oss till din verksamhet. Ring oss så hjälper vi dig att få ut så mycket som möjligt av de gaser du behöver.