Växthus

Nippon Gases hjälper dina grödor att frodas!

Våra gaser
Nippon Gases har lösningen för dina växthus.

Få en högre avkastning på dina grödor per kvadratmeter med hjälp av koldioxid. Gasen förbättrar inte bara dina grödors tillväxt, utan också deras kvalitet.
Har du fler frågor?
På Nippon Gases kallas vi ”The Gas Professionals” av en anledning, och det är för att vi har lösningar till allt.