Minimering av producerat slam

Ozon för att minimera slamhanteringen

I många fall utgör hanteringen av det slam som produceras från den biologiska processen en av de högsta kostnaderna.

Ozonering av slammet i den biologiska processen, i den externa recirkula-tionen, ger en minskning på upp till 70 % av det genererade slammet.

Ozon kan bryta mikroorganismernas yttre lagret av microorganismen och omvandla det till biologiskt nedbrytbart organiskt material, som kommer att förbrukas av själva processen

Har du fler frågor
På Nippon Gases kallas vi ”The Gas Professionals” av en anledning, och det är för att vi har lösningar till allt.