pH-justering av Alkaliskt avloppsvatten

Ersätter mineralsyror

Säker, tillförlitlig och kostnadseffektiv pH-justering

Koldioxid är en gas med många användningsområden och kan användas inom olika sektorer. Det är ett alternativ till syror som traditionellt används för att neutralisera pH-värdet i alkaliskt vatten. Dess främsta fördelar är säkerheten och buffertförmågan.

  
Undersökningar
 
Teknik för inlösning av koldioxid
 
Kontroll
Övervakning och kontroll av koldioxid dosering med WaterSan MiruGas®

Funktioner
Icke-korrosivt
Icke-korrosiv, förlänger livslängden på utrustning och installationer.
Buffereffekt
Buffertverkan, upprätthållande av neutrala pH-värden, självreglering.
Lätt att hantera
Lätt att hantera, utan risk för brännskador, spill eller läckage.
 
Skyddar vattenkvaliteten
Den bevarar vattenkvaliteten utan att öka salthalten med avfall (Al, S, Cl).
 
 
Snabb justering
Snabb pH-justering utan risk för försurning.
Har du fler frågor
På Nippon Gases kallas vi ”The Gas Professionals” av en anledning, och det är för att vi har lösningar till allt.