Behandling av vatten och avloppsvatten

FÖRSÖRJNING, TEKNIK OCH UTRUSTNING FÖR BEHANDLING AV VATTEN OCH AVLOPPSVATTEN

Vi slösar inte med vatten. Vi förnyar det.

Vi utvecklar och levererar kundanpassade system för att hjälpa industrianläggningar och kommuner att uppfylla sina mål för behandling av avloppsvatten. Vi arbetar direkt med våra kunder för att erbjuda helhetsmetoder – från behovsbedömning och behandlingsstrategi till utrustningsdesign, installation och industriell försörjning. Och vi erbjuder ett brett spektrum av tillämpningar som behandlar och återanvänder processvatten, samtidigt som behandlingskapaciteten maximeras, VOC-utsläppen minskar, säkerheten förbättras och kostnaderna minskar.

På Nippon Gases gör vi mer än att behandla avloppsvatten. I takt med att den globala efterfrågan på dricksvatten fortsätter att öka och färskvattenreserverna snabbt töms utvecklar vi industriteknik för att göra denna livsuppehållande resurs tillgänglig för en växande befolkning. Bara under förra året hjälpte vi till att förse 25 miljoner människor runt om i världen med rent dricksvatten. 

Här i Sverige är vi med att behandlar dricksvattnen så att kvaliteten inte försämras på väg till användaren.

Det bevarar investeringar av infrastruktur i ledningsnät och stryker folkhälsan.

Läs mer om hur vi betjänar liknande branscher

INDUSTRIGASER FÖR BEHANDLING AV VATTEN OCH AVLOPPSVATTEN

Oxygen Oxygen Oxygen

Oxygen används som industrigas och kan komplettera eller till och med ersätta luft i luftningsbassängen för att maximera behandlingskapaciteten, minska VOC-utsläppen, minska lukt och skumning samt öka flexibiliteten. Används också som matningsgas för att generera ozon vid vattendesinficering och humsusborttagning (ozonering/biofiltrering) NO I dricksvatten. Oxygen kan också ge dricksvattnet en friskare smak.

Koldioxid Koldioxid Koldioxid

Rent vatten och miljövänliga processer har stort fokus i dagens samhälle och för oss.  Våra gaser kan bland annat användas för att behandla dricksvatten, avloppsvatten, processvatten och sanera syrefattiga insjöar/vatten. (Vårt största segment är CO2 för dricksvatten. Koldioxid är ett säkert alternativ till mineralsyror och ersätter kemikalier som används vid pH-sänkning – det sänker kostnaderna och förbättrar anläggningens säkerhet och flexibilitet.

INDUSTRIELLA APPLIKATIONER FÖR BEHANDLING AV VATTEN OCH AVLOPPSVATTEN

pH-reglering

Genom att ersätta starkare mineralsyror med koldioxid kan du sänka pH-nivåerna på ett mer exakt sätt utan att dina säkerhetsprocesser påverkas.

Minskning av ozonslam

Vår process för minskning av ozonslam, Lyso™, är en mycket effektiv och billig industriell tillämpning som minskar mängden överskottsämnen som genereras vid behandling av avloppsvatten.

Ozone And Sludge Reduction

Luftning och luktkontroll

Vårt In-Situ Oxygenation-system (I-SO™) löser syre i avloppsvattnet för att öka den biologiska behandlingskapaciteten med över 100 procent. Denna billiga industriella tillämpning ger utmärkt suspension av fasta ämnen, minskar skumbildningen, ökar de upplösta syrenivåerna (DO) och minskar VOC-utsläppen och lukter.

Återföring av kol och mineraler

Som en av världens största leverantörer av koldioxid erbjuder vi allt du behöver för överlägsna vattenbehandlingssystem och erbjuder fullständigt (analys och) tekniskt stöd för att avgöra hur mycket koldioxid som krävs för att på lämpligt sätt behandla vattnet till önskat pH-värde och återställa en balanserad mineralnivå.

Desinfektion

Ozon är ett kraftfullt desinfektionsmedel när det gäller vattenbehandling.

INDUSTRIELLA TJÄNSTER FÖR BEHANDLING AV VATTEN OCH AVLOPPSVATTEN

Tjänst för oxygensättning i nödsituationer

Vår In-Situ Oxygenation-tjänst (I-SO™) för nödsituationer kan snabbt ge tillfällig syrebaserad luftning för att lösa kapacitetsproblem vid behandling av vatten och avloppsvatten eller avvikelser till följd av dåligt väder, strömavbrott, för stark belastning, spill och underhåll av anläggningen.

Vi erbjuder inte bara industrigaser, teknik och tillämpningar för industrin som behandlar vatten och avloppsvatten. Vi hjälper dig att optimera varje steg i processen. Vi erbjuder hjälp med såväl rådgivning som implementering och användning och erbjuder en rad tjänster som hjälper dig att övervaka och hantera gasförsörjningen så att du kan fokusera på att göra vattnet renare. 

Se våra tjänster