Fiskodling

FÖRSÖRJNING, TEKNIK OCH UTRUSTNING FÖR FISKODLING

Leverans av industrigas till fiskodling

Oxygeninlösare för salt- och sötvatten

Vi har oxygeninlösare till både salt- och sötvattensanläggningar. Hydrox DMT-inlösare används både med centralt och individuellt styrd drift på karnivå. Våra oxygeninlösare för saltvatten löser effektivt in oxygenet utan behov av extra tryckhöjningspumpar och är som alla våra oxygeninlösare utvecklade på vårt forskningscenter i Porsgrunn i Norge.

Gas och utrustning

Vi har kunskap om hur gasen ska användas för att skydda fiskens miljö och ge dem optimala förutsättningar. Förutom leverans av gas och tankanläggningar bidrar vi även med effektiva lösningar till våra kunder. Vi levererar både flytande oxygen och komprimerade gaser. Vi har kunskap om hur gasen ska användas för att skydda fiskens miljö och ge dem optimala förutsättningar.

Genom att kunna koppla in gas från en annan gaskälla, t.ex. flaskpaket, minskas riskerna vid oförutsedda händelser. Ett reservskåp är en bra försäkring och säkrar gasförsörjningen. Lösningen är särskilt användbar inom fiskodling

Innehåll

Skåpet innehåller bland annat stängventiler, tryckregulator med hög kapacitet och övertrycksventiler. Det är konstruerat i enlighet med principerna för god ingenjörspraxis.

Flaskpaketen ansluts med högtrycksslangar för 200 bar vid skåpets ingång. På skåpets utgång ansluts stålslangar för anslutning efter förångare. Alla komponenter har rengjorts för oxygen. Slangarna levereras i standardlängd. Andra slanglängder kan levereras på förfrågan. Skåpet har en dörr med inspektionsfönster. Reservskåp för andra gaser än oxygen kan levereras på förfrågan.

Installation

Skåpet ska monteras av personal med kunskap om oxygensäkerhet.

Installationen ska som minimum läckage- och funktionstestas efter montering. Utförande/kontrollerande personal ska ha kunskap om aktuellt regelverk.

Kontroll

Skåpet och installationen ska kontrolleras regelbundet, se föreskriften för hantering av farliga ämnen, § 9.

INDUSTRIGASER FÖR FISKODLING

Oxygen Oxygen Oxygen

Oxygen används för att få hög produktion av fisk och hälsosamma fiskar. Oxygen från Yara Praxair är också viktig för att ge ökade nivåer av upplöst oxygen, det ger bättre luftning och aerobisk nedbrytning av avloppsvatten med matrester.

Koldioxid Koldioxid Koldioxid

Koldioxid är ett viktigt medel för kryogen kylning och frysning och beskyddar smaken och konsistensen i matvarorna genom att upprätthålla rätt temperatur. Koldioxid reducerar också behovet för konserveringsmedel i emballerade produkter.

INDUSTRIELLA APPLIKATIONER FÖR FISKODLING

Fiskodling

Oxygen från oss gör att fiskodlingarna kan öka tankkapaciteten och förbättra tillväxttakten och ökad fisktäthet. Våra system ger också goda resultat för fiskodling – friskare dammar och större avkastning med och ökad tillväxt.

Efter skörden kan tillståndet i dammarna förbättras med vårt syresystem för luftning för att minska BOD och koldioxidsystem för buffrad pH-balans.

Frysning och avkylning

Vi erbjuder en komplett produktserie av frys- och kylutustning och kan designa och bygga anpassade system för att möta dina specifika behov. Hos oss kan du räkna med att få ett system som är designat för att maximera prestanda och produktion. Vi har utvecklat Super Green TM tillsammans med en kund för flygtransport av hel fisk.

Torris

Kyl matvarorna med torris. Våra CO2 system ger en ekonomisk och precist sätt att avlägsna värme. Tack vare många torrisapplikationer kan du bestämma exakta mängden, mönstret och form du behöver för att täcka kylbehovet.

Förpackning i modifierad atmosfär

Förläng hållbarheten på fisk, kött, bakverk och grönsaker. Vi har över 200 specialblandingar för matemballage och kan vi hjälpa tillverkare och packare att hitta rätt alternativ för deras specifika behov.