Hälso- och Sjukvård

FÖRSÖRJNING, TEKNIK OCH UTRUSTNING FÖR SJUKVÅRDEN

Medicinska gaser

På Nippon Gases erbjuder vi ett komplett sortiment av medicinska gaser.

Sjukhus, kliniker, sjukhem och andra vårdinrättningar förlitar sig på oss exempelvis när det gäller leverans av medicinsk oxygen och medicinsk luft som hjälper patienterna att andas, helium för MRI och nitrogen för att bevara blod och vävnad.

I en bransch som berör allas våra liv vet vi att våra kunder förväntar sig medicinska gaser och utrustning av högsta kvalitet och omfattande service – och det är vad vi levererar. Vi är en tillförlitlig källa för medicinska gaser och specialgaser, utrustning och tjänster. Och vi är fast beslutna att erbjuda innovationskraft som hjälper dig att ligga steget före.

Denna information är riktad mot sjukvårdspersonal, patienter och andra intresserade.

Läs mer om hur vi betjänar liknande branscher.

MEDICINSKA GASER FÖR SJUKVÅRDEN

Medicinska gaser Medipure™

Medicinsk oxygen 

Medicinsk oxygen  används bland annat i kliniska sammanhang:

- För behandling av eller för att förebygga akut och kronisk hypoxi oavsett genes
- Som del av färskgasflödet vid anestesi eller intensivvård
- Som drivgas vid nebulisator behandling 
- För behandling av akut attack av Hortons huvudvärk (cluster headache)
- För behandling av dykarsjuka, luft/gas embolier av annan genes och kolmonoxidförgiftning

Medicinsk luft

Medicinsk luft är indicerad som ersättning för vanlig omgivnings-/rumsluft närhelst det behövs till exempel:

- Vid respiratorbehandling eller i samband med anestesi som en del av färskgasflödet i syfte att ge en gasblandning med önskad syrgashalt (FiO2)
- Som drivgas vid nebuliseringsbehandling 
- Som ren luft vid vård av immunsuprimerade patienter som t.ex. vid organ-/celltransplantation eller utbredda brännskador.

Medicinsk lustgas

Medicinsk lustgas används:

- Vid anestesi för att användas i kombination med andra inhalationsanestetika eller intravenösa anestesimedel.
- För analgesi/sedering i alla situationer där smärtlindring/sedering med snabbt insättande och avklingande effekter är önskvärda.

Protoxan

Protoxan är en medicinsk gasblandning (50 % medicinsk N2O / 50 % medicinsk O2). Protoxan är avsedd att användas vid korttidsbehandling av smärttillstånd med mild till moderat intensitet när smärtlindring med snabbt insättande och avklingande effekter är önskvärda; exempelvis inom akutvård, pediatrik och ortopedi.

Nitrogen Ph Eur

Nitrogen används som ett kylmedium för att frysa och bevara blod, vävnad och andra biologiska prover samt för att frysa och förstöra sjuk vävnad inom kryokirurgi och dermatologi.

Helium

Flytande helium används för att hjälpa MRI-apparater nå ett supraledande tillstånd för att kunna ta fram högupplösta kroppsbilder utan strålning.   

Koldioxid - Ph Eur

Gasen är kondenserad och användningsområdena inom sjukvården är bland annat laproskopisk kirurgi, kryokirurgi och kryoterapi.