Läkemedel och Bioteknik

GASER FÖR LÄKEMEDELS- OCH BIOTEKNIKINDUSTRIN

Kontrollera processen.

Nippon Gases levererar kritiska gaser och kryogena gaser som används i den dagliga verksamheten hos våra kunder inom läkemedels- och bioteknikbranschen. Vi har gaserna som du behöver och levererar dem enligt dina önskemål, från forskning och utveckling till uppskalning och full produktion. Nippon Gases erfarenhet sträcker sig långt utöver själva gasförsörjningen. Vår avancerade kunskap när det gäller att blanda gas och vätska och reglera temperaturer hjälper till att uppnå den reproduktion, konsekvens, produktkvalitet och kostnadsbesparing som du behöver för att göra världen friskare. Så oavsett om du arbetar med läkemedelsforskning, processutveckling, tillverkning, kvalitetskontroll eller cellbevarande så hjälper Nippon Gases omfattande sortiment av gasprodukter (GMP och icke-GMP), innovativa applikationer och distribution dig att kontrollera processen, så att du istället kan fokusera på att hitta ett botemedel.

Denna information är riktad mot sjukvården och läkemedelsindustrin.

Läs mer om hur vi betjänar liknande branscher

GASER FÖR LÄKEMEDELS OCH BIOTEKNIKINDUSTRIN

Nitrogen Nitrogen Nitrogen

Gasformigt nitrogen används ofta för så kallade blanketing-processer – att skydda en process från fuktintrång, oxidering, nedbrytning och föroreningar. Ytterligare användningsområden är rening, trycköverföring, blandning och insamling av luftutsläpp. Kryogent flytande nitrogen används för att reglera temperaturen vid reaktorkylning samt för att konservera biologiska prover.

Oxygen Oxygen Oxygen

Oxygen är kritiskt inom tillämpningar för celltillväxt och används i fermentorer och bioreaktorer.

Koldioxid Koldioxid Koldioxid

Koldioxid används på hela läkemedelsmarknaden. Som gas används det i inkubatorer. Inom industrin används det för superkritisk vätskekromatografi. Och inom behandling av avloppsvatten används det för självbuffrad pH-kontroll.

Torris Torris Torris

Vid temperaturer på –79 °C och lägre ger torris den kylkapacitet som krävs för transport av temperaturkänsliga produkter.

INDUSTRIELLA APPLIKATIONER FÖR LÄKEMEDELS- OCH BIOTEKNIKINDUSTRIN

Lyophilization

Frystorkning

Nippon Gases framsteg inom teknik för frystorkning med flytande nitrogen har gett kunder större operativ flexibilitet, ökad tillförlitlighet och lägre underhållskrav. Vår patenterade värmeväxlare NCOOL™ har en kyleffektivitet på > 95 % och använder betydligt mindre nitrogen än andra kylsystem. Den höga kapaciteten, kompakta storleken och miljövänliga driften gör att vår NCOOL-teknik passar perfekt för dagens krävande frystorkning.

ControLyo

Behovsstyrd ControLyo™-kärnbildning

Genom att framkalla simultan kärnbildning i alla flaskor inne i frystorkkammaren kan vår ControLyo ™-teknik ge produkter med ökad jämnhet, kvalitet och avkastning samtidigt som cykeltiderna minskas med upp till 40 %.

Direct Oxygen Injection

DOI (Direct Oxygen Injection) för fermentering

Med hjälp av direktinjicering av oxygen och egenutvecklad blandnings teknik kan vår hjälpa till att hantera begränsningar av upplöst oxygen och öka produktiviteten för aerob mikrobiell jäsning med upp till 65 %.

Reaktorkylning

Vår utrustning för direkt och indirekt kylning (non-freezing) ger den snabba nedkylning och exakta temperaturkontroll som krävs för reaktions- och processoptimering. Genom att utnyttja kyleffekten hos kryogent kväve eliminerar våra högeffektiva system (> 95 %) behovet av komplex mekanisk kylning i flera steg. Kunderna uppnår därmed minskade driftskostnader, lägre underhållsbehov och ökad trygghet.

Behandling och återvinning av VOC

Nippon Gases kryogena VOC-system (Volitile Organic Compounds) hjälper kunderna att uppfylla stränga utsläppskrav. Vi samarbetar med dig för att få fullständig förståelse för din process, företagsspecifika miljöinitiativ och begränsningar vad gäller lagstiftning. Sedan hjälper vi dig att utveckla en omfattande plan för VOC-återvinning som uppfyller dina behov och passar din budget.

INDUSTRIELLA TJÄNSTER FÖR LÄKEMEDELS- OCH BIOTEKNIKINDUSTRIN

Vi levererar inte bara industrigas, kunskap och produkter till läkemedels- och bioteknikbranschen. Vi hjälper dig att optimera varje steg i processen. Vi erbjuder hjälp med såväl rådgivning som implementering och användning och vi erbjuder en rad tjänster som hjälper dig att övervaka och hantera gasförsörjningen så att du kan satsa på att hitta botemedlet.