Laboratorier

FÖRSÖRJNING, TEKNIK OCH UTRUSTNING FÖR LABORATORIER

Ren kontroll

Nippon Gases erbjuder ett komplett sortiment av högrena analysgaser, reagentgaser och gasblandningar som är anpassade efter dina behov.  Vi erbjuder även ett sortiment av utrustning för gashantering, distribution och lagring som hjälper dig att arbeta på ett säkert och produktivt sätt. Nippon Gases gör allt för att du ska bli en nöjd kund.

Läs mer om hur vi betjänar liknande branscher.

Hälso- och sjukvård 
Läkemedel och bioteknik

INDUSTRIGASER OCH SPECIALGASER FÖR LABORATORIER

Nitrogen Nitrogen Nitrogen

Flytande nitrogen är avgörande för frysning och bevarande av många biologiska material, inklusive navelsträngsblod, benmärg, sperma, cellinjer och hjärtklaffar. Flytande nitrogen används också för olika slags laboratorieutrustning, som kylfällor, system för gasadsorption samt NMR- och MRI-instrument.  Nitrogen används generellt för inertering, borttagning, torkning och förpackning och används som bärare, spädningsmedel eller nebuliseringsgas i olika analysinstrument.

Oxygen Oxygen Oxygen

Oxygen är viktigt för många tillämpningar för tillväxt av bakterie-, djur- och växtceller och kan tillsättas till inkubatorer och bioreaktorer för att uppnå optimal celltillväxt.

Koldioxid Koldioxid Koldioxid

Koldioxid i gasform används till kuvöser och bioraktorer som essensiell metabolitt eller medel för pH-reglering för att främja bakterietillväxt samt djur- och plantcellsväxt.

Helium Helium Helium

Helium i gasform är den vanligaste bärgasen inom gaskromatografi. Tack vare dess mycket låga kokpunkt (ca -269 °C) används flytande helium för att kyla NMR- och MRI-magneter till en punkt där det elektriska motståndet är så gott som obefintligt och de blir superledande.

Torris Torris Torris

Vår torris används inom allt från tillämpningar på läkemedelslabb till DNA-forskning och genteknik och spelar en viktig roll för experiment, konservering, förvaring och transport av biologiska prover.

Argon Argon Argon

Argon är en primär gas för att producera plasmaenergikällor för provatomisering och -jonisering i analysinstrument som atomemission, atomabsorption och masspektrometrar.

Hydrogen Hydrogen Hydrogen

Hydrogen fungerar som bärargas eller förbränningsgas i många olika analytiska tillämpningar, inklusive gaskromatografi, atomemissionsspektroskopi, och atomabsorptionsspektroskopi.

INDUSTRIELLA TJÄNSTER FÖR LABORATORIER

Vi gör mer än att leverera specialgaser och produkter till laboratorier. Vi hjälper dig att optimera din process. Vi erbjuder hjälp med såväl rådgivning som implementering och användning och vi erbjuder en rad tjänster som hjälper dig att övervaka och hantera gasförsörjningen så att du kan satsa på att vara så produktiv som möjligt.