Mat och dryck

FÖRSÖRJNING, TEKNIK OCH UTRUSTNING FÖR LIVSMEDEL OCH DRYCKESINDUSTRIN

Håll maten fräsch längre

Våra gaser ger de produktegenskaper som våra kunder behöver. Frysta, kylda, krispiga, färska, mousserande – allt detta blir möjligt med Nippon Gases produkter och kunskap inom olika applikationer. Vi arbetar med ett stort antal kunder för att öka deras produktivitet och förbättra avkastningen, samtidigt som vi förbättrar kvaliteten på livsmedelsprodukterna och behåller vårt fokus på livsmedelssäkerheten. Vi gör detta genom att utveckla nya och innovativa applikationer och tekniker samt genom att kontinuerligt förbättra våra befintliga system för att göra din process ännu effektivare. När du köper produkter från Nippon Gases får du tillgång till vår övergripande systemmetod, så att du får produkter som är optimerade för din verksamhet. Dessutom får du support från våra interna livsmedelstekniker. Nippon Gases hjälper dig att leverera högkvalitativa livsmedels- och dryckesprodukter direkt till dina kunder så att du kan möta deras ständigt föränderliga behov.

Mapcon® är vårt familjenamn på gaser och gasblandningar till livsmedelsindustrin. Gaserna är spårbara och uppfyller livsmedelsindustrins stränga krav i fråga om kvalitet, tillsatser och märkning.  

Läs mer om hur vi betjänar liknande branscher.

MAPCON® LIVSMEDELSGASER

Koldioxid Koldioxid Koldioxid

Koldioxid (CO2) används som ett viktigt kylmedium i kyl- och frystillämpningar och skyddar smak och konsistens i livsmedelsprodukter genom korrekt temperaturreglering. Koldioxid minskar också behovet av konserveringsmedel i förpackade produkter och är en viktig ingrediens i kolsyrade drycker.

Nitrogen Nitrogen Nitrogen

Nitrogen är ett viktigt kylmedium för nedkylning och frysning av livsmedel. Dess extremt låga temperaturer gör att frysning genom nedsänkning i flytande nitrogen är den snabbaste kända frysmetoden för individuellt snabbfrysta livsmedel (IQF). Nitrogen spelar också en viktig roll för att minska förruttnelse, missfärgning och bismaker, samtidigt som förpackningen förstärks.

Oxygen Oxygen Oxygen

Oxygen är livskritiskt och används inom fiskodling för att leverera de nivåer av upplöst oxygen som krävs för hög produktionsnivå och fiskhälsa. Yara Praxairs oxygen är också avgörande för att öka nivån av upplöst oxygen för ökad luftning och aerobisk smältning i avloppsvattenflöden från livsmedel.

APPLIKATIONER FÖR LIVSMEDELS- OCH DRYCKESBRANSCHEN

Freezing and Chilling

Frysning och kylning

Vi erbjuder ett komplett sortiment med utrustning för frysning och kylning och kan konstruera och bygga anpassade system för att tillgodose dina specifika behov. Med hjälp av Nippon Gases kan du räkna med att få ett system som är utformat för att maximera både avkastning och produktion.

Flour and Dough Cooling

Kylning av mjöl och deg

Optimal degtemperatur är avgörande för de flesta bageritillämpningar. Våra kylsystem för mjöl och deg ger exakta och lättanvända metoder för att uppnå önskad temperatur.

Meat Mixing

Köttblandning

Värme som alstras under blandning och malning påskyndar bakterietillväxt och leder till bismaker, sämre hållbarhet och förruttnelse. Våra kryogena system för köttblandning bromsar bakterietillväxten och säkerställer jämn temperatur, vilket hjälper dig att maximera hållbarheten och produktkvaliteten.

CO2 Snowing

Torris

Kyl ner dina livsmedel med torris. Våra system är ett ekonomiskt och exakt sätt att ta bort värme. Med vårt stora utbud kan du avgöra exakt vilken utformning som krävs för att uppfylla dina behov.

Modified Atmosphere Packing

MAP (Modified Atmosphere Packaging)

Förläng hållbarheten för kött, bageriprodukter och frukt och grönt. Vi har över 200 specialgasblandningar för förpackning av livsmedel och kan vi hjälpa tillverkare och packare att hitta rätt alternativ för deras specifika behov.

Beverage Carbonation

Kolsyrade drycker

Nippon Gases levererar koldioxid som tillfredsställer alla krav på renhet och som är godkänt som tillsatsmedel i öl, läsk och andra drycker/livsmedel.

Vi är leverantör av tankinstallationer och koldioxid till flera svenska bryggerier och andra dryckesproducenter. Gasen kan levereras med analysbevis.

Koldioxid leveras förutom i bulkform även på cylinder, 3, 6, 10, 20 och 30 kg till barer, restauranger och andra som önskar tillsätta koldioxid.

Greenhouse Growing

Växthusodling

Förbättrad odling i växthus kan uppnås genom effektiv användning av koldioxid. Flytande CO2 från Nippon Gases ger odlare många fördelar, inklusive rena produkter, färre skador på grödan, ingen värme- eller fuktalstring, bättre kontroll av CO2-nivåerna samt flexibiliteten att kunna introducera CO2 i anläggningen när som helst.

Aquaculture

Fiskodling

Nippon Gases oxygen gör det möjligt för fiskodlare att utöka tankkapaciteten med högre tillväxttakt och fisktäthet. Våra system ger också bra resultat vid räk- och fiskodling – friskare dammar och större avkastning även med en snabbare tillväxt.

Efter skörden kan tillståndet i dammarna förbättras med Nippon Gases syresystem för luftning för att minska BOD och koldioxidsystem för buffrad pH-balans.

Kontrollerad gasbedövning

Nippon Gases CAS-system för kyckling- och kalkonhantering förbättrar produktkvaliteten, hjälper dig att följa policyer för djurhantering och förbättrar arbetsmiljön.

Total systemlösning

Nippon Gases totala systemlösning fokuserar på att utforma, installera, testa och driftsätta dina system och därmed uppfylla verksamhetens behov.

TJÄNSTER FÖR LIVSMEDEL OCH DRYCKESINDUSTRIN

Vi hjälper dig att optimera varje steg i processen. Vi hjälper dig att installera, övervaka och hantera gasförsörjningen och rekommenderar tillämpningar som hjälper dig att uppnå den produktivitet och produktkvalitet du behöver.