Stål och metall

FÖRSÖRJNING, TEKNIK OCH UTRUSTNING STÅL- OCH METALLINDUSTRIN

Stärka processen

Nippon Gases är en framstående onsite-leverantör av gas för stål- och metallverk och är stolta över att serva hundratals stålverk och andra anläggningar över hela världen med industrigaser som hjälper skyskrapor att sträcka sig mot skyn, tåg att susa fram och fartyg att segla över haven. Nippon Gases industrigas används i stor utsträckning inom metallproduktion för att sänka kostnaderna, öka energieffektiviteten, ge miljövinster och förbättra produktiviteten.

Men vår relation till våra kunder handlar om mer än bara industriförsörjning. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster som omfattar design, konstruktion, uppstart och support för tillämpningsutrustning. Vi erbjuder allt från behållare och på plats-system till integrerade verk, miniverk, stålverk, gjuterier och verk för andra metaller än järn för förbränningsprocesser. När du kan få alla dina lösningar från en industrigasleverantör får du tid och utrymme att fokusera på din verksamhet.

Läs mer om hur vi betjänar liknande branscher.

INDUSTRIGASER FÖR STÅL- OCH METALLINDUSTRIN

Oxygen Oxygen Oxygen

Oxygen är en komponent i metallbearbetning och används för att ersätta eller berika luft och på så sätt öka förbränningseffektiviteten i både järnproduktion och produktion av andra metaller.

Argon Argon Argon

Argon är en viktig komponent i raffinering av rostfritt stål och hjälper till att förhindra oxidering av smält stål genom att fungera som omrörningsmedel.

Nitrogen Nitrogen Nitrogen

Nitogen är en bär- och reningsgas inom stålproduktion och används för att förhindra oxidering samt kan användas i värmebehandlingsprocessen.

Hydrogen Hydrogen Hydrogen

Hydrogen används för att förhindra oxidering och är den viktigaste komponenten i värmebehandlingsprocessen.

INDUSTRIELLA APPLIKATIONER FÖR STÅL- OCH METALLINDUSTRIN

AOD (Argon Oxygen Decarburization)

Mer än 75 % av världens rostfria stål tillverkas med Praxairs patenterade AOD-process (Argon Oxygen Decarburization). Med AOD kan du sänka dina materialkostnader, producera renare metaller och öka produktiviteten.

DOI (Direct Oxygen Injection)

Våra CoJet®-gasinjektionsprocesser och Supersonic-direktinjektionsprocesser används i gjuterier, miniverk och stålverk och sänker kostnaderna samt ökar masugnsproduktiviteten.

Oxygenanrikad förbränning

Vårt DOC-system hjälper till att omvandla dina luft-bränslebrännare till oxyfuel-brännare, vilket ger ökad produktivitet och lägre bränsleförbrukning, driftskostnader och utsläpp.

Värmebehandling

Våra nitrogen- och hydrogenbaserade värmebehandlingsprocesser omfattar allt från härdning och lödning till sintring och uppkolning och ger låga kostnader och hög produktivitet samt hjälper dina operatörer att uppfylla specifikationerna exakt.

Hot Oxygen-teknik

Vårt hot oxygen-system bränner snabbt material som är svåra att förbränna och förvärmer enkelt oxygen  till höga temperaturer på användningsplatsen.

Inertering

Vår LBI-teknik (Laminar Barrier Inerting) minskar legeringsoxidering, slaggbildning och upplöst oxygen, nitrogen och hydrogen i metaller och ger bättre fluiditet, enklare gjutning och färre defekter.

SOE (Stove Oxygen Enrichment)

Generera högre masugnstemperaturer utan att bränna mer bränsle. Med vår tillämpning SOE (Stove Oxygen Enrichment) kan vi hjälpa dig att minska eller eventuellt eliminera behovet av bränslen som koksgas och naturgas.

INDUSTRIELLA TJÄNSTER FÖR STÅL- OCH METALLINDUSTRIN

Vi erbjuder inte bara industrigaser, teknik och tillämpningar för metalltillverkningsindustrin. Vi hjälper dig att optimera varje steg i processen. Vi erbjuder hjälp med såväl rådgivning som implementering och användning och vårt utbud av industriella tjänster hjälper dig att övervaka och hantera gasförsörjningen så att du kan skapa en bättre produkt. 

Se våra tjänster