Information

Information beträffande COVID-19

För närvarande är vår verksamhet opåverkad och leveranser löper normalt. Vi följer löpande information från Folkhälsomyndigheten och har infört de rekommenderade skyddsåtgärderna. Nippon Gases tar situationen på största allvar och har därför infört ytterligare åtgärder för att förhindra smitta och spridning bland anställda, samarbetspartners, underleverantörer och naturligtvis våra kunder. Vi försöker på bästa möjliga sätt bidra för att bistå samhället i denna utmanande stund genom bland annat skärpta hygienregler och resebegränsningar gällande för alla våra anläggningar och vår personal.

På detta sätt gör vi vad vi kan för att säkerställa kontinuerlig verksamhetsdrift och leveranser av kritiska produkter under den kommande perioden.

Vid ytterligare frågor kontaktas:

Peter Norén - Försäljnings- och marknadschef 046-180071 eller peter.noren@nippongases.com