JLA Foods APS

EN FRAMGÅNGSBERÄTTELSE OM ATT GÖRA VÅRA KUNDER MER PRODUKTIVA

Kort bakgrundshistoria

En liten dansk kund inom köttförädling fick ett kontrakt om leverans av olika köttprodukter till en återförsäljare. Produkterna skulle packas i modifierad atmosfär och tillverkaren var tvungen att garantera kylkedjan till återförsäljarens butiker. Gasen till MAP fanns redan på plats genom våra konkurrenter. Nippon Gases blev ombedda att leverera torris för att säkra kylkedjan och det är här historian börjar ...

Historien
Efter att ha levererat torris enligt den första beställningen kontaktade Nippon Gases kunden för att göra ett besök. Fokus för detta besök var att säkerställa att torrisen användes på rätt sätt samt att kontrollera om vi dessutom kunde överta leveransen av MAP-gas.

Baserat på våra erfarenheter under flera års tid samt med flera liknande kunder, diskuterade vi den obrutna kylkedjan med kunden. Vi identifierade den kritiska delen av processen – malning av köttet. Denna process leder till en oönskad temperaturstigning i produkten, vilket skapar ytterligare svårigheter med att upprätthålla kylkedjan. Normalt sett skulle lösningen på denna utmaning vara att tillförda blandaren flytande gas, vilket kräver en dyr gastank, men detta var en liten tillverkare.                                                                     Praxair föreslog ett alternativ som innebar användning av vår livsmedelsgodkända torris i form av 3 mm pellets. Denna torris doseras rakt in i blandaren och garanterar den önskade låga temperaturen. Förslaget presenterades och validerades hos kunden.

Kunden har sedan dess blivit mer öppen för eventuella nya processförbättringar. Resultatet är nu en stabil leverans av torris – den viktigaste delen av kylningen i blandarkvarnen. Mindre viktigt är det ursprungliga syftet – att säkra kylkedjan. Dessutom fick vi leveransen av MAP-gas.