SuperGreen TM

SuperGreen TM

SuperGreen TM

Nippon Gases har under det senaste året utvecklat ett nytt koncept för flygtransport av färsk fisk. Utvecklingen bygger på ett kundbehov och en befintlig kund, Vikenco AS, har deltagit i utvecklingsprocessen.

Konceptet är att använda torris för att hålla fisken kall, under transporten från produktionsplatsen till kunden. De viktigaste kunderna för fisk finns i USA och Japan. Transporttiden är i genomsnitt tre dagar. Den största utmaningen vid användning av torris för kylning av fisk är att CO2-gasen, som bildas när torris sublimeras, skadar fiskens gälar och ögon. Nippon Gases har utvecklat en lösning på detta problem och vi har tagit patent för att skydda lösningen.

Vikenco AS är mycket nöjd med installationen som genomfördes i december 2013. Den månatliga LCO2-förbrukningen är nu 100 ton/månad.

Fisk- och skaldjurssegmentet är den närst största näringen i Norge. Fisk- och skaldjursnäringen har varit ett satsningsområde för Praxair under flera år och lanseringen av nya applikationer och koncept är ett resultat av fokus över tid. Produktionen av odlad lax i Norge är cirka 1 200 000 ton per år och ökar kontinuerligt. Laxexporten har ett värde på 7,7 miljarder USD. 200 000 ton lax fraktas med hjälp av flygtransport per år. Praxairs SuperGreenTM-konceptet har flest fördelar när fisken skickas med flyg.

SuperGreen-konceptet presenterades på fiskerimässan Aqua-Nor i august 2013.