Gasblandningar

GASBLANDNINGAR

Noggrannhet och stabilitet i blandningarna

Vi erbjuder gasblandningar anpassade till de branscher vi betjänar. Med många års erfarenhet inom detta område, tillämpar vi högsta säkerhets- och kvalitetsstandard i hela vår process.

Vår skyddsgas Alumix har en speciell blandningsformel med argon som bas. Gasblandningen ger i jämförelse med ren argon en optisk förbättrad svetsfog, högre genomträning och förbättrad svetskvalitet.

Blandningar som innehåller oxygen för MAG-svetsning av stål. De ger reducerat stänk och mindre efterbearbetning.

Blandningar av argon och helium for MIG-, TIG-, Plasma- och lasersvetsning.  Användningsområden är exempelvis aluminium- och orbitalsvetsning.

Blandningar av hydrogen och nitrogen för plasmskärning och rotgas vid svetsning.

Blandningar som är utformade för speciella svetsjobb på duplexstål och aluminium.

Blandningar av argon och hydrogen för TIG-svetsning av austenitiskt höglegerat stål och plasmaskärning av rostfritt stål.

Heliumblandningar för MAG-svetsning av höglegerat stål. De ger större inbränning i grundmaterialet och lämpar sig väl för fogsvetsning.

Lazer™-blandningar är sammansatta för att skapa laserstrålen i en koldioxidlaser. När de används tillsammans med rätt utformat försörjningssystem ger blandningarna en optimal laserstråle samt minimala underhållskostnader.

Standardgaser för MAG och rörtrådssvetsning av stål.

Svetsblandningar i 30 liter cylinder med fyllningstryck på 300 bar och integrerad regulator. Standardgaser för MAG och rörtrådssvetsning av stål