Alumix

Alumix

Alumix har en speciell blandningsformel med argon som bas. Glasblandningen ger i jämförelse med ren argon en optisk förbättrad svetsfog, högre genomträning och förbättrad svetskvalitet - detta genom att öka bågstabiliteten, bågenergin samt den generella bågkaraktäristiken.   Alumix är speciellt utvecklad för svetsning av aluminium. Den bryter lättare oxidhinnan på materialet och ger en högre ytfinish på svetsfogen. Alumix Plus med 30% heliumblandning ger dessutom en ännu bättre inbränning i materialet. 

BLANDNING ANVÄNDNINGSOMRÅDE  DATABLAD
Alumix  Blandning avsedd för TIG/MIG svetsning av aluminium upp till 6 mm godstjocklek.   
Dupcon Alumix Plus Blandningen är avsedd för TIG-svetsning av aluminium där högre inbränning krävs.