Aroco

AROCO BLANDNINGAR

Aroco blandningar som innehåller oxygen för MAG-svetsning av stål. Ger reducerade stänk och mindre slipning efter svetsning.

BLANDNING ANVÄNDNINGSOMRÅDE DATABLAD
Aroco 4 Denna blandning används vid MAG-svetsning av höglegerat stål. Oxygeninnehållet ger ett särskilt bra smältbad.  
Aroco 8 Denna blandning används vid MAG-svetsning av stål. Oxygeninnehållet ger lite stänk och minskat slipbehov.  
Aroco 10 Denna blandning används vid MAG-svetsning av stål. Oxygeninnehållet ger lite stänk och minskat slipbehov.  
Robomix 8 Denna blandning används vid MAG-svetsning av stål. Oxygeninnehållet ger lite stänk och minskat slipbehov. Helium ger ett bättre smältbad  
Robomix 11 Denna blandning används vid MAG-svetsning av stål. Oxygeninnehållet ger lite stänk och minskat slipbehov. Helium ger ett bättre smältbad.