Formier

FORMIER BLANDNINGAR

Blandningar av hydrogen och nitrogen för plasmaskärning och rotgas vid svetsning

BLANDNING ANVÄNDNINGSOMRÅDE DATABLAD
Formier 5 Denna blandning används vid plasmaskärning. Gasen används dessutom vid läckagesökning.  
Formier 10 Denna blandning används som rotgas vid svetsning av austenitiskt rostfritt stål.