Heli

HELI BLANDNINGAR

Blandningar för MAG-svetsning av höglegerat stål.  Innehåller helium och ger större inbränning i grundmaterialet och lämpar sig väl för fogsvetsning.

BLANDNING ANVÄNDNINGSOMRÅDE DATABLAD
Heliplus Denna blandning är avsedd för MAG-svetsning av höglegerat stål och framför allt fogsvetsning med krav på god inbränning.  
Duplex Denna blandning är avsedd för MAG-svetsning av höglegerat stål.  Ger släta övergångar till materialet och lämpar sig väl för svetsning av komponenter för livsmedelsindustrin.  
Helicon Denna blandning är avsedd för MAG-svetsning av höglegerat stål och framför allt fogsvetsning med krav på god inbränning. På grund av det låga innehållet av koldioxid används den även för nickelbaserade tillsatsmaterial.  
HeliN2 Denna blandning är avsedd för MAG- och TIG-svetsning av särskilda legeringar av höglegerat stål.