Nitrogen

KÖP KOMPRIMERAD NITROGEN ELLER FLYTANDE NITROGEN (N2)

Vi erbjuder nitrogen (kväve, kvävgas) komprimerad i flaskor och paket samt i flytande form som bulk. Nitrogen kan erhållas i en mängd olika renheter eller som blandning med andra gaser.

PRODUKTNAMN KONCENTRATION SDB
Komprimerad nitrogen (N2) Hög renhet > 99,998%
Låg renhet > 90%
 
Kyld flytande nitrogen (N2) > 99,998%  
Blandning nitrogen argon 1 ppm – 99,99%  
Blandning nitrogen helium 1 ppm – 99,99%  
Blandning nitrogen hydrogen 1 ppm – 99,99%  
Blandning nitrogen oxygen 1 ppm – 99,99%  

På Nippon Gases utvecklar vi rätt kvalitet för rätt applikation. Ring oss så kan vi hjälpa dig att hitta det bästa alternativet för just din verksamhet.

ANVÄNDNING AV NITROGEN OCH FLYTANDE NITROGEN PER BRANSCH

Fordonsindustrin

Monteringsanläggningar (Tier 1 och 2) använder nitrogen i kombination med andra svetsgaser för att svetsa bildelar, ramar, ljuddämpare och andra komponenter mot bakgrund av dess förmåga att skapa den atmosfär som krävs för adekvat svetsning i alla former av material. Den är också en viktig säkerhetskomponent i krockkuddar.

Kemikalier

När nitrogen används som tryckgas kan den hjälpa till att driva vätskor genom rörledningar. Den används också för att skydda oxygenkänsliga material från luft och för att avlägsna flyktiga organiska föreningar från procesströmmar.

Energi

Nitrogen är en inert industrigas och används som ett blanketing-medel för att separera känsliga produkter och processer från luft. Används också som ett reningsmedel i rörledningar och utrustning för att förhindra kontaminering.

Livsmedel och dryck

Nitrogen är ett viktigt kylmedium för nedkylning och frysning av livsmedel. Dess extremt låga temperaturer gör att frysning genom nedsänkning i flytande nitrogen är den snabbaste kända frysmetoden för individuellt snabbfrysta livsmedel . Nitrogen spelar också en viktig roll för att minska förruttnelse, missfärgning och bismaker, samtidigt som förpackningen förstärks.

Hälso- och sjukvård

Nitrogen NF används som kylmedium för att frysa och konservera blod, vävnad och andra biologiska prover samt för att frysa och förstöra sjuk vävnad inom kryokirurgi och dermatologi. Används även för att driva medicinska apparater.

Stål och metall

Nitrogen används för rening (raffinering) eller som oxidationsskydd i olika framställningsprocesser. Ett av de största användningsområdena är vid värmebehandling av stål och metaller. En speciell applikation är atomisering vid tillverkning av järn och stålpulver.

Inom olje- och naturgasindustrin används nitrogen för att öka reservoarreserverna och bryta koldioxidbärande formationer för att öka produktionen av olja och gas avsevärt samt för att förbättra driftseffektiviteten.

Läkemedel och bioteknik

Gasformigt nitrogen används ofta för rening, trycköverföring, blandning och blanketing – skyddar en process från fuktintrång, oxidation, nedbrytning och föroreningar. Kryogent flytande nitrogen används för att reglera temperaturen vid reaktorkylning samt för att konservera biologiska prover.

Oljeraffinaderier

En industrigas som används för blanketing av lagringstankar och rening av ledningar. Nitrogen kan även avskilja flyktiga organiska föreningar (VOC) från kemiska processflöden och avloppsvatten samt minska VOC-utsläppen.

Svetsning och verkstadsindustri

Nitrogen används som reningsgas vid svetsning av rostfria rör. Den används även som en hjälpgas för laserskärning och förstärker vid plasmaskärning.

Utforska andra branscher som använder denna gas.

Elektronik 
Glas
Laboratorier

LEVERANS AV FLYTANDE NITROGEN OCH KVÄVGAS (N2): TANKAR, KRYOBEHÅLLARE , BEHÅLLARE OCH FLASKOR

Gas i flaskor och paket eller flytande i kryokärl

Komprimerad gas med höga tryck upp till 300 bar i varierande flaskstorlekar eller paket, är den vanligaste leveransformen och passar till små och medelstora förbrukare. Vid krav på flytande produkt i små volymer finns så kallade kryokärl.

Bulkleverans

För dig med stora behov av gas, kan vi för de vanligare gaserna; luftens gaser; oxygen, nitrogen, argon samt för koldioxid, leverera förvätskad gas i bulk till ett stort antal storlekar på tankar allt efter dina behov.

Produktion på plats

Denna leveransform innebär att en produktionsanläggning placeras hos dig som har mycket stora behov av gas. Vi skräddarsyr en lösning beroende på volymbehov, renhetskrav och tryck. Produktionsteknologi anpassar vi efter dessa krav; kryogen destillation, VPSA, SMR eller annan teknologi. Denna typ av anläggning, även kallad on-site finns för främst nitrogen, oxygen och hydrogen.

Inte säker på vad som är rätt för dig?

Praxairs bredd och geografiska spridning gör att vi kan leverera alla slags gaser till alla slags tillämpningar, nästan vart som helst i världen – på ett säkert, pålitligt och kostnadseffektivt sätt. Ring oss så kan vi hjälpa dig att hitta det bästa alternativet för just din verksamhet.