Specialgas

SPECIALGAS

Specialgas – skräddarsydd efter kundens behov

Nippon Gases har lång erfarenhet av produktion av specialgasblandningar.  I dag täcker produktionen nästan alla typer av gasblandningar, under förutsättning att de enskilda komponenterna inte skapar oönskade kemiska reaktioner eller att andra fysiska egenskaper begränsar möjligheterna.

Specialgaser är en gemensam beteckning för:

  • högrena gaser
  • andra rengaser med specificerad renhet som processgaser
  • gas- och vätskeblandningar med och utan specificerade osäkerheter
  • utrustning som skyddar gaskvaliteten fram till platsen där den ska användas

Vi erbjuder ett totalpaket när det gäller leveranser av rena gaser. 

Vårt leveransprogram täcker högrena gaser av alla slag: inerta gaser, brännbara gaser, korrosiva gaser samt ädelgaser. Att ha kontroll på orenheterna i gasen är nödvändigt för att goda analysresultat ska kunna uppnås. Syre och fukt är två av komponenterna som ger analytikerna störst huvudbry och en känd nivå av dessa orenheter är viktig för att svaren ska kunna tolkas korrekt.

Vi kan utveckla gasblandningar för specifika kundapplikationer. 

Vårt laboratorium i Rjukan är ackrediterat enligt NS-EN ISO/IEC 17025 som ett kalibreringslaboratorium för produktion och analys av naturgasblandningar.