Användning

ANVÄNDNING AV SPECIALGAS

En specialgasblandning består av en eller flera gaser som blandats i en restgas.

Specialgasblandningar används huvudsakligen inom tre huvudområden:

 • kalibreringsgaser och hjälpgaser för analys
 • gasblandning för användning i industriprocesser
 • för diagnostiskt bruk

I analyssyfte används gasblandningar till:

 • processanalys
 • miljö- och emissionsmätningar bilavgasmätningar
 • alkoholkontroll
 • hjälpgaser vid gaskromatografi
 • analys av fuktighet i gaser

Skräddarsydda kundlösningar

I enskilda fall utvecklar vi gasblandningar för specifika kundapplikationer. Vi har bl.a. i samarbete med Statoil utvecklat en kalibreringsgas för kalibrering av fukt i naturgas, AccuDewTM. Denna analys är mycket viktig för att förhindra hydratbildning i gasledningar.

Andra användningsområden

Inom industriella processer används gasblandningar bl.a. till laserapplikationer och i lampindustrin.

Inom medicinen används specialgasblandningar till:

 • blodgasanalys
 • som diagnostik för lungdiffusionsmätningar
 • biologisk användning
 • klinisk användning

Gaser för medicinska diagnoser produceras med IN VIVO-kvalitetsstämpel och renhetskrav i förhållande till den europeiska farmakopén. Enskilda gasblandningar har även farmaceutiskt verksamma ämnen.

Vårt leveransprogram täcker även högrena gaser av alla slag, korrosiva gaser samt ädelgaser.