Högrena gaser

HÖGRENA GASER

Gaser med renhet 5.0 eller högre kallar vi för ULTRA, PLUS och ULTRA PLUS. Detta är så kallat högrena gaser och maximal koncentration av viktiga föroreningskomponenter har specificerats, som för argon i tabellen nedan.

Exempel argon:

AR GASKVALITET H2O
VOL PPM
N2
VOL PPM
H2
VOL PPM
CO
VOL PPM
CO2
VOL PPM
HC
VOL PPM
5,0 Ultra < 3 < 5        
5,5 Plus < 2 < 2     < 0,1 < 0,1
6,0 Ultra Plus < 0,5 < 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

BIP® purifier technology – ultrahögrena gaser

Minimala orenheter ger bättre analyser. Syre och fukt är de två komponenter som ger analytikerna störst huvudbry. Denna utmaning slipper du när du använder BIP® purifier technology. Gasen renas under högt tryck inne i flaskan. Det leder till att gasen innehåller ett minimum av orenheter. Med mindre än 10 ppb (parts per billion) syre och mindre än 20 ppb fuktighet, har gasreningssystemet marknadens lägsta innehåll av orenheter.

Med BIP® purifier technology får du en unik nivå av:

  • Ökad gasrenhet
  • Garanterad renhet i alla flaskor (ökad driftsäkerhet)
  • Inga externa reningsenheter
  • Mer gas per cylinder
  • Mindre buller och bättre analyser
  • Längre livslängd för GC-kolonner

Helium BIP® finns i tre kvaliteter som är specialanpassade för olika analyser:

  • He BIP®
  • He BIP® ECD
  • He BIP® Plus

Hittills levererar vi enbart helium med gasreningssystemet.