Rena Gaser

RENA GASER

Gaser som inte är blandade med en eller flera gaser går under beteckningen rena gaser.

Vilken gaskvalitet behöver du?

För att bestämma vilken gaskvalitet som passar ditt användningsområde bör du först kontrollera vilka orenheter som är kritiska för dina analyser.

Beroende på gasapplikationen kan kravet på gasrenhet variera från 99 procent till 99,9999 vol.procent. Dessutom kan det finnas krav på maximala koncentrationer av typiska föroreningskomponenter som fuktighet, syre och kolväten.

Det är vanligt att ange gasrenhet som 2.0 eller 6.0. Logiken i denna uppgift är att talet före punkten är antal 9 tal i en procentangivelse, medan talet efter kommatecknet är den sista siffran.

GRAD PRODUKTNAMN RENHET FÖRORENINGAR
    Vol % Vol % Vol ppm
2,0   99,0 1,0> 10,000
4,0   99,99 0,01 100
5,0 Ultra 99,999 0,001 10
5,5 Plus 99,9995 0,0005 5
6,0 Ultra Plus 99,9999 0,0001 1