Torris

torris (fast koldioxid – CO2)

Torris framställs av koldioxid, som komprimeras till fast form. Torris finns i skivor, block eller pellets.  Egenskaperna "stor kylkapacitet" och "sublimation" (direkt förgasning utan vatten/rester) är med att skapa en produkt som har många olika användningsområden. Dessa spänner från livsmedelsindustrin över transportsektorn till olika tekniska användningsområden.

Se tabellen nedan och hämta säkerhetsdatablad (SDB) för mer information om torris som produkt. 
Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001

Ring oss så kan vi hjälpa dig att hitta det bästa alternativet för just din verksamhet. 

Telefonnummer: 0775-20 65 00 

Produktnamn Koncentration SDB
Torris (fast koldioxid, CO2) > 99%  Torris

På Nippon Gases utvecklar vi rätt kvalitet för rätt applikation. 

Användning av torris (koldioxid i fast form) per bransch

Hälso- och sjukvård 

Koldioxid i fast form, torris, används för att möjliggöra långa transporter av biologiska prover samt för kryokonservering och lagring av blodplättar utan användning av mekaniska frysar.

Livsmedel 

Vår  högkvalitativa torris kan användas för att hjälpa livsmedelstillverkare att öka produktiviteten i hela livsmedelsprocessen så att de kan få ut sina produkter på marknaden på ett kostnadseffektivt sätt. Yara Praxair hjälper dig att hålla dina produkter fräscha.

Utforska andra branscher som använder torris.

Laboratorier 
Läkemedel och bioteknik 

Leverans av torris: Pellets och skivor

Skivor

Vi levererar torris i skivor (0,5, 1 och 2 kg)
 
Skivorna finns i följande storlekar:
 

25x105x125
20x210x125
25x210x125
30x210x125
50x210x125


Pellets

För tillämpningar som kräver mindre format har vi torrispellets med hög densitet (2,9 mm diameter).

Inte säker på vad som är rätt för dig? 

Praxairs bredd och geografiska spridning gör att vi kan leverera alla slags gaser till alla slags tillämpningar, nästan vart som helst i världen – på ett säkert, pålitligt och kostnadseffektivt sätt. Ring oss så kan vi hjälpa dig att hitta det bästa alternativet för just din verksamhet.