Flödesenheter

FLÖDESMÄTARE OCH GASBLANDARE

Korrekta flöden

En flödesmätare används för att mäta flödet av gaser eller gasblandningar. När du väljer flödesmätare ska du fundera över vilka egenskaper som är lämpliga vad gäller materialkonstruktion, tryck- och temperaturgränser, mätområde och precision för just din gas.

Flödesmätare -

Gasmixar -