IE kompatibilitet

TIPS FÖR DEN BÄSTA VISNINGSUPPLEVELSEN

Få ut det mesta från denna sida: Uppgradera din webläsare eller slå av Compability View

Vår nya hemsida fungerar bäst med dagens moderna webläsare. Få ut mest möjligt av hemsidan genom att uppgradera webläsaren och se till att Compability view inte är på.

Välj Tools
se till att inte compability view är markerad
kontrollera att inte denna hemsida finns i listan Compablity view settings


Har du inte den senaste webläsaren? Använd dessa länkar till att uppgradera din webläsare idag! Om du du använder Internet Explorer version 8 eller senare kan du bara slå av kompabilitetsvisningen.

För de senaste webläsarna:
Microsoft Internet Explorer
Google Chrome
Apple Safari

För information om Internet Explorer compability view gå till, visit Microsoft.com.