Säkerhetsdatablad

SÄKERHETSDATABLAD

De ger dig som användare viktig information så att produkterna hanteras på ett korrekt sätt och är ett tillägg till den märkning som redan finns på emballaget/gasflaskan. I en eventuell olycksituation som brand, utslägg osv är det vikigt att användaren är klar över de risker produkterna har och vidtar nödvändiga försiktigetsåtgärder.

Vi uppmanar våra kunder och andra att hämta ut denna information för att garantera en säker användning av våra produkter.

Du kan söka på produktnamn, artikelnummer eller användningsområde.

Sök säkerhetsdatablad här