Tjänster

INDUSTRITJÄNSTER OCH TEKNOLOGI

Gaser är bara början

Nippon Gases är mer än bara en leverantör av industrigas. Vi är experter på gasleverans, distribution av gas och användning, och vi arbetar tillsammans med dig i varje steg i processen för att hjälpa dig att få ut det mesta av vår gas. Nippon Gases erbjuder ett omfattande utbud av tjänster för att optimera din processeffektivitet.

Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 50001

Gasförsörjning och hantering

Nippon Gases kan ge dig den tillförlitliga industrigasförsörjning som du behöver för att få ditt företag att blomstra. Våra produktionsanläggningar med strategiska placeringar , vårt breda utbud av program för gas- och processhantering och våra leveranssystem är alla utformade för att hjälpa dig att få gasen du behöver, i rätt tid och på rätt sätt.

Industritjänster

Våra tjänster kan vara nyckeln till optimal effektivitet. Våra tjänster är omfattande och inkluderar rengöring, rening, torkning, bortträngning, läcksökning, vattenprovning och inspektion för rörledningar och lagringstankar.

Tekniska tjänster

Med över 40 års erfarenhet med produktion av instrigaser har gett oss en unik komptens och bredd inom de flesta branscher. Det har vi överfört till vår produktportfölj: