Gasförsörjning och hantering

INDUSTRIGASFÖRSÖRJNING: TJÄNSTER FÖR GASLEVERANS I FLASKOR, PAKET, BULK OCH GASLEVERANS PÅ PLATS

Oavbruten försörjning

Vi på Nippon Gases tycker att tillförlitlighet är viktigt. Vi kanske inte syns så mycket. Men vi är alltid där och jobbar i bakgrunden, så att du kan få den tillförlitliga försörjning av industrigas som du behöver för att göra ditt företag framgångsrikt. Våra strategiskt placerade produktionsanläggningar på varje större regional marknad och vår fokusering på distribution har gjort att vi har en av branschens lägsta run-out rates. Så oavsett om du behöver en enda flaska eller tusentals ton per dag, har vi erfarenhet av att leverera de gaser som du behöver, på det sätt som du vill ha det.

För mindre, mer specialiserade tillämpningar erbjuder vi ett komplett sortiment av högtrycksflaskor och behållare med flytande gas, kvalitetssäkrade tjänster och hanteringsverktyg.

Om du behöver stora mängder av industrigas, kan våra bulk-och microbulk leveranssystem ger en tillförlitlig, oavbruten leverans av gaser och vätskor ditt företag är beroende av.

Som ett alternativ till traditionell bulkleverans kan vi designa, bygga och driva en mängd system för produktion av argon, nitrogen, oxygen och hydrogen på plats.