Bulkleverans

BULKLEVERANS, LAGRINGSTANKAR, SYSTEM, FÖRSÖRJNING OCH LEVERANS

Lagring på plats för kontinuerlig försörjning

Om du letar efter ett alternativ till flaskor eller behöver stora mängder industrigas, kan våra system för bulkleverans ge tillförlitlig, oavbruten försörjning av gas och vätska enligt företagets behov. Våra system installeras på din anläggning och ersätter högtrycksflaskor, så att du slipper hantering och byte och utan problem kan uppfylla gällande nationella och lokala säkerhetskrav. Systemen finns i en rad storlekar och flödeskapacitet för att tillgodose behoven i många olika tillämpningar.

Våra produkter levereras med lastbil och överförs till ett flytande leveranssystem. Dessa bulksystem göra att produkten kan lagras säkert och kostnadseffektivt. Låt oss hjälpa dig med att reducera antal flaskbyten, lägre  driftskostnader och reducerade kapitalinvesteringar med vårt system för gasleverans i bulk.