Gas i flaskor och paket eller flytande i kryokärl

LEVERANS AV KOMPRIMERAD GAS I FLASKOR OCH BEHÅLLARE, SÄKERHET, HANTERING OCH STORLEKAR

Totallösning

För små eller mer omfattande applikationer erbjuder Nippon Gases ett komplett gassortiment bestående av högtrycksflaskor och behållare med flytande gas i en rad olika storlekar. I Skandinaiven har Nippon Gases över 170 återförsäljare, fyllningsanläggningar, laboratorier för specialgaser, sälj- och administrationskontor och distributionscenter som alla jobbar hårt för att erbjuda dig rätt lösning.

Övervakningsverktyg

Om du är bekymrad för de tekniska eller säkerhetsmässiga aspekterna vid leverans av gasflaskor, kan vi hjälpa dig. Vi erbjuder teknisk support för prosessoptimering, kemisk behandling, analysmätning och rening. Vi har tjänster för spårning av gasflaskor, vilket ger dig information om vad du har på lager och hjälper dig att kontrollera lagerstyrningen av gasflaskorna.

Kvalitetssäkring

Vi erbjuder en rad kvalitetssäkringstjänster som fungerar som metod för kvalitetssäkring mellan oss och våra kunder. Programmen blir en del av aktiviteterna inom ISO 9001 och är till för att hjälpa dig med att värdera övergripande systemdrift och prestanda. De kan på ett oberoende sätt utvärdera resultatet av dina leverantörer och interna kvalitetsprocesser.

Säkerhet för gasflaskor

Din säkerhet är väldigt viktig för oss. Det är därför vi erbjuder utbildning i säkerhet och applikationskunskap när det gäller gasegenskaper och risker, säker hantering och lagring, personlig skyddsutrustning och korrekt användning av gaserna inom varje användningsområde.