Tekniska tjänster

TEKNISKA TJÄNSTER

Med vår unika gaskompetens och erfarenhet blir dina projekt hanterade på ett säkert och kostnadseffektivt sätt

Nippon Gases har lång erfarenhet från industrigasbranschen. Som totalleverantör av gaser och tekniska tjänster erbjuder vi gasinstallationer, kontroll av gasanläggningar, kursverksamhet och konsulttjänster.

Hälsa, Miljö, Säkerhet (HMS), kostnadseffektivitet och efterlevnad av lagkrav är fokusområden i alla företag. Över 40 års erfarenhet av produktion av industrigaser har gett oss en unik kompetens och bredd inom de flesta branscher. Detta har vi överfört till vår produktportfölj, tekniska tjänster

Dessa tjänster är en god investering för att följa myndigheternas lagkrav, samtidigt som driftssäkerheten för din gasanläggning förbättras.

Spetskompetens

Med vår unika gaskompetens och erfarenhet tas dina projekt med trycksatta gaser om hand på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Vi har fackkunskapen för att leverera optimala, driftsäkra och nyckelfärdiga projekt.

Skandinavisk aktör

Nippon Gases är en skandinavisk industrigasleverantör och levererar produkter och tjänster i hela Skandinavien.

Vi projekterar och installerar nyckelfärdiga gasanläggningar i alla industrisegment.

Vi har en landstäckande serviceorganisation som erbjuder tillsyn och kontroll av gasanläggningar.

Vi har en rad olika kursen inom hantering och användning av gas. Vi erbjuder standardiserade och anpassade kurser hos kund alternativt i egna kurslokaler.

Genom vår unika gaskompetens och erfarenhet erbjuder vi konsulttjänster inom en rad gasrelaterade områden.