Gasinstallationer

Vid projekterar och installerar nyckelfärdiga gasanläggningar inom alla industrisegment.

Som tillverkare och leverantör av industrigaser har vi en unik kompetens om krav på installationer för att tillvarata nödvändiga kvalitets-, säkerhets- och miljökrav. Våra anställda har spetskompetens om lagar, föreskrifter och branschstandarder som säkerställer att du som ägare och användare av en gasanläggning opererar inom lagens ramar.

Exempel på industrisegment som vi levererar till:

 • Specialgasanläggningar för forskning, utbildning och laboratorier
 • Medicinska gasinstallationer
 • Processanläggningar för metallurgisk industri
 • Processanläggningar för farmaceutisk industri
 • Processanläggningar för vattenverk
 • Gasanläggningar för verkstadsindustri
 • Gasanläggningar för laserinstallationer
 • Applikationer inom livsmedelsindustri
 • Bryggerier
 • Växthus
 • Fiskodling