Kurser och utbildningar

KURSER OCH UTBILDNINGAR

Kurser och utbildningar

Vi har en rad kurser om hantering och användning av gas. Vi erbjuder både standardiserade och anpassade klassrumskurser hos kunden eller i egna kurslokaler.

Det kan vara säkerhetskurser, kurser i användning, hantering och lagring av gas eller kurser i produktutbildning.

Myndigheternas krav

Vi kan erbjuda säkerhetkurser som ger de anställda kompetens inom användning av gaser. Det är ett myndighetskrav att arbetstagare känner till de risker som finns med de egna arbetsuppgifterna och vad som ska göras för att undvika ohälsa och olycksfall. 

Lokal säkerhetskurs

Hålls ofta på den enskildes arbetsplats, med fokus på de mest relevanta risksituationerna för den enskilde användaren. Efter kursen får deltagaren ett personligt bevis för att dokumentera kompetensen.

Interaktiv säkerhetskurs gas

Detta är en online-kurs och du som användare kan börja kursen när och var det passar dig. Du är inte beroende av att behöva ta kursen en särskild dag eller en särskild tidpunkt. När slutprovet är avklarat får du ett kursbevis. Kursen finns på svenska, norska och engelska.

Vill du veta mer om vår online kurs kontakta: sverige@nippongases.com

 

Standardiserade kurser

  • Gas och gassäkerhet
  • Rätt val och användning av gasutrustning
  • Kryotanken
  • Vattenbehandling
  • Gas safety - Liquid Nitrogen (English)
  • Säker användning av flytande nitrogen
  • Gas under pressure (English)
  • Lagar och föreskrifter vid projektering, installation, drift och kontroll av gasanläggningar.

Produkt- och applikationsskurs

Vi skräddarsyr utbildningar för de flesta tillämpningsområden. Från användning av bränngaser till skärning och lansning, till kurs om förpackning av mat i modifierad atmosfär