ISO-certifieringar

NIPPON GASES ISO CERTIFIERINGAR

Vi är certifierade enligt 9001, 14001, 50001 och 17020

Vi arbetar systematiskt med ständiga förbättringar för att säkra kvalitén på våra produkter.

Vi är certifierade enligt ISO 9001 Kvalitetsledning:
För att säkerställa att vi lever upp till våra kunder och leverantörers krav.

Vi är certifierade enligt ISO 14001 Miljöledning:
Jämfört med andra kemiska industrier är vår påverkan på miljön måttlig. Våra primära produkter – luftgaser – kommer från en förnybar resurs, nämligen luft. De flesta av våra andra processgaser, som koldioxid, helium och väte är biprodukter i andra industriella processer. Vi bearbetar dessa produkter med minimal miljöpåverkan.

Vi är certifierade enligt ISO 50001 Energiledning
Vi samordnar systematiskt, styr och genomför åtgärder för att ständigt förbättra vårt energiarbete.

Vi är certifierade enligt ISO 17020 Ackrediteringtryckprovning