Luft för sjukhusvård

Detta är inte bara en gas utan ett läkemedel av hög kvalitet!

Komprimerad luft

Luft är ett läkemedel vars kvalitet definieras av European Pharmacopeia. Produkten används i olika typer av andningsvård. Den levereras i högtryckscylindrar.

Medicinsk luft innehåller

Medicinsk luft innehåller 21% syre. Den återstående delen är kvävgas, som kan anses som inert.

Receptbelagt

Medicinsk luft är narkotikaklassat och därmed receptbelagt.

Hållbarhet

Gasens hållbarhet är 36 månader.

Relaterade gaser
Syre för sjukhusvård
Det viktigaste läkemedlet för sjukhusvårds-applikationer.
Läs mer
Lustgas för sjukhusvård
Ett bedövningsmedel
som är lätt att använda!
Läs mer
Helium för sjukhusvård
Ta hand om dina
MRI-enheter!
Läs mer
Kväve för sjukhusvård
Rätt lösning för att lagra celler och vävnader!
Läs mer