Argon

Mer än bara för intertering

Argon, en ädelgas som är tyngre än luft. 

Inerta egenskaper och densiteten på argonmolekylen gör denna gas ideell för många olika användningsområden. Argon levereras som ren gas men ingår även i en mängd olika gasblandningar, avsedda för specifika ändamål.

Ar
Kemisk formel
1,38
Relativ densitet
-185,8°C
Kokpunkt

Användningsområden

Argon används inom industrin bland annat som skyddsgas vid svetsning, vid stålproduktion, isolering i flerglasfönster samt även inom vinproduktion. Läkemedels- och bioteknisk industri nyttjar även de argon i sina olika processer. Dess inerta och därmed undanträngande egenskap gör att argon även passar perfekt som skyddande atmosfär vid till exempel 3D-printing.