Argon för metallindustrin

Inert gas för olika svetsningsprocesser.

Den ultimata inerta gasen för svetsning

Argon har vissa fysikaliska egenskaper som gör den idealisk som skyddsgas för olika svetsprocesser och material, antingen som ren argon eller i kombination med andra gaser som koldioxid, syrgas, vätgas eller helium.

Argon har en tendens att koncentrera  bågen vilket ger god penetration i grundmaterialet. Gasen underlättar också för bågbildning och stabilisering.

-186°C
Kokpunkt
1,52 J/mol
Första jonisationsenergin
Låg jonisationsenergi, enkelt att skapa elektrisk båge.
1,3797
Relativ densitet
Tyngre än luft, bra skydd i alla lägen.
Relaterade gaser
Acetylen för metallindustrin
Acetylen är en bränngas som framställs genom syntes. Gasen är instabil vid normala förhållanden och förvaras därför i cylindrar med ett poröst material och ett lösningsmedel som stabiliserar den.
Läs mer
Koldioxid för metallindustrin
Koldioxid är en av de allra bästa aktiva gaserna, i synnerhet för svetsning av kolstål. Ljusbågens energi delar upp gasen i syre (som är den verkliga aktiva gasen i processen) och kol, som deponeras i svetssmältan.
På så vis återförs en del av det kol som ingår i stålet, och som går förlorat på grund av den höga energin i processen, tillbaka till stålet igen. Detta gör att den svetsade fogens kemiska sammansättning blir oförändrad.
Läs mer
Helium för metallindustrin
Liksom argon är helium en absolut inert gas som inte reagerar på något sätt under några förhållanden. Den är dock mycket lätt och har förmågan att överföra mer energi från svetsgeneratorn till det material som ska svetsas tack vare sin höga joniseringspotential, vilket gör det möjligt att tillföra mer värme till den svetsade fogen. Tack vare den låga vikten vidgar den också skyddskonen och underlättar kylningen av den svetsade fogen.
Läs mer
Vätgas för metallindustrin
Brännbar och mycket lätt gas med egenskapen att lätt binda med syre och bilda vatten – reaktionen är exotermisk, men gasen deoxiderar allt den stöter på om den stöds av lite energi. I TIG- och MAG-svetsprocesserna används den i små procentsatser just för sin deoxiderande egenskap men också för det energibidrag den ger till svetsprocessen.
Läs mer